Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Is hoogbegaafdheid al te testen bij zeer jonge kinderen en is dit zinvol?

Momenteel krijg ik veel aanvragen voor kinderen die uitvallen op de reguliere basisschool met gedrag- en leerproblemen. Ze zijn niet meer gemotiveerd voor het "kleuterwerk" en willen graag leren lezen en schrijven in groep 1 & 2. Er zijn weinig faciliteiten voor deze kinderen. Ze vallen uit de groep en worden bestempeld door de onderwijskrachten als kinderen met een slecht concentratievermogen en ongemotiveerd. Bij een testsessie laten ze al direct een ander beeld zien: sterk gemotiveerd en uiterst geconcentreerd!

Een specifieke intelligentietest voor kinderen is de RAKIT (en sinds kort de WPPSI III). Deze test, de RAKIT, geeft een goed beeld van de verbale- en de handelingsvaardigheden. Deze test werd in 2000 door de COTAN als zeer goed gewaardeerd. (Maximale waardering van 14 punten!) Momenteel zijn er geheel ten onrechte collega's die moeite hebben met de normering van het RAKIT IQ. Zelf geeft de RAKIT een ruime marge van 6,5%, dus de normeringmarge is ruim voldoende om dit te compenseren.  Een alternatief is de SON 5,5-17 die een uitstekend beeld geeft van de intelligentie, maar ze geeft gn informatie over de taalcapaciteiten van uw kind.

Wilt u uw kind laten testen? Dan is het zinvol om deze test 's-morgens af te nemen. Uw kind is dan beslist fitter dan 's-middags. Hoogintelligente kinderen dienen volgens mij getest te worden door een gedragsdeskundige met een universitaire opleiding en niet door een testassistente! Het is van belang dat uw kind tijdens de testsessie goed wordt geobserveerd k in de vrije situatie. (Hiervoor hebben wij diverse spelen en een groot poppenhuis). Beschouw een testsessie niet als iets dat afgeraffeld wordt binnen 2 uur, want dat is beslist niet zinvol.

Testen worden gewaardeerd in Nederland door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland)

Waardering RAKIT: 14 punten
Waardering SON 5,5-17: 14 punten
Waardering WPPSI III: 11 punten
De Waardering voor de WISC III is na alle kritiek als "voldoende" gekwalificeerd.
Bij de normering van de RAKIT pas ik het "Flynn effect" toe.
 
 

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017