McDD= Multiple-complex Developmental-Disorder.
Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS.
McDD is dus geen ernstiger vorm van PDD-NOS of minder ernstige vorm van autisme.
Het is een aparte ontwikkelingsstoonis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.
Dat informatieverwerkingsprobleem vertoont kenmerken zoals gezien worden bij autisme, maar ook kenmerken zoals die worden aangetroffen bij angststoornissen en schizofrenie.
Behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en dempen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden en vaardigheden.
Bij jongeren met McDD is de puberteit met name een spannende fase, omdat met name in die periode het gevaar voor een psychotische ontwikkeling niet ondenkbeeldig is.
In de volwassenheid blijven ze moeite houden met contacten en dikwijls ook in het denken.
Ze blijven meestal aangewezen op hulp en begeleiding.