Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Beschrijving: Liesbeth 4.jpg
Ik zoek een stageplaats.........
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn enthousiasme voor het werken met kinderen is al langere tijd geleden ontstaan. In een onderwijsgezin opgroeiend met altijd wel enkele pleegkinderen om mij heen, waren het onderwijs en de jeugdhulpverlening iets waar ik zijdelings al vroeg mee kennis maakte en me betrokken bij voelde.

Indertijd wilde ik echter graag van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en ik volgde de HBO opleiding Internationaal Bedrijfsmanagement en Topsport. Hierin maakte ik kennis met het lesgeven aan kinderen. Door een blessure heb ik helaas mijn eigen carričre in de paardensport moeten laten varen en ben ik me op andere vlakken gaan ontwikkelen, waaronder het onderwijsgebied. Tijdens mijn stages voor de PABO merkte ik, dat juist het gedrag, de psyche en de ontwikkeling van de kinderen me heel erg intrigeerde. Omdat ik me hier verder in wilde ontwikkelen heb ik er met veel plezier voor gekozen de opleiding Psychologie aan de Open Universiteit te gaan volgen en mijn kennis te vergroten. De keus voor de OU is voornamelijk ontstaan uit praktische overwegingen i.v.m. de opvoeding van mijn 2 jonge kinderen.

Om tegelijkertijd praktische ervaring op te kunnen doen, ben ik al enkele jaren als assistent werkzaam aan onderzoeken van PICOWO o.l.v. dr. Martine Delfos. Dit behelst voornamelijk literatuuronderzoek en de eerste fases van nieuw op te zetten onderzoek. Haar enthousiasme, kennis, diversiteit en logische denkwijzen hebben mij erg geďnspireerd.

Sinds september 2011 heb ik een werkervaringsplaats als onderzoeksassistent bij Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waarbij onderzoek gedaan wordt naar empathie bij jongeren met autisme of gedragsstoornissen. Hierbij leg en onderhoud ik de contacten met de jongeren, de ouders en de behandelcoördinatoren/behandelaren. Daarnaast houd ik me bezig met dossieronderzoek en het afnemen van de testen.

Ik hoop dat dit mij kan helpen om een geschikte stageplaats binnen de kinder- en jeugdpsychologie (sectoren K&J-psychologie, schoolpsychologie, jeugdzorg, het jonge kind, forensische psychologie jeugd) te vinden. Omdat ik een gezin heb, is het voor mij het fijnst als het mogelijk is een plek te vinden binnen een straal van ca. 60km. vanaf mijn woonplaats.

 
Curriculum Vitae
 
Persoonsgegevens
 
Naam                         Schouten, Elisabeth Dorothea                         
 
Roepnaam                   Liesbeth
 
Adres                         Korte Brouwersstraat 21
 
Postcode /Plaats          6658 AC  Beneden Leeuwen
 
Telefoonnummer           0487 596020 / 06 51032586
 
Geboortedatum            29-09-1974
 
Geboorteplaats            Groenlo
 
Nationaliteit                Nederlandse
 
Burgerlijke staat          samenwonend, 2 kinderen (5 en 7 jaar)
 
Opleiding
 
’86 – ’92    Havo  (vakken: Ned., Frans, Bio, Wis B, Nat, Schei.) te Lochem (diploma)
 
’92 – ’94    Internationale Hogere Agrarische School Larenstein, te Deventer (propedeuse)
 
’94 – ’95    VWO natuur- en scheikunde, Lusac college te Zwolle (diploma)
Dierenartsassistente, LOI  Leiderdorp (diploma)
 
’95 – ’96    Diergeneeskunde, Universiteit Antwerpen
 
’97 – ’98    HBO Bedrijfsmanagement “Study & Ride”, (Engelstalige, Internationale HBO- bedrijfsmanagementopleiding en topsport (paardensport)
(HBO diploma)
 
’03 – ’04    HBO Psychologie, avondopleiding, Hogeschool Hanzesteden te Deventer (propedeuse)  
 
’04 – ‘07    Leraar Basisonderwijs (pabo) te Ede (verkorte opleiding)
 
’07 – heden WO Klinische Psychologie, Open Universiteit Nederland. (Masterfase)
 
 
 
Rijbewijzen: B, C, E (achter C) en CCV-B (chauffeursdiploma)
 
 
Werkervaring
 
Juli. ’98 –          1e Dressuurruiter bij  Stoeterij “t Vierspan” te Handel, incl. commerciële handel,
Mei ’01             administratieve en communicatieve en sturende taken.
                              
Mei ’01 –          Secretaresse, administratief medewerker, receptioniste, verkoper, “duizendpoot” bij
dec. ’04            Lotus Import Nederland B.V. te Lochem.
             
Jan.’04 -           Freelance testleider bij Harcourt Assessment B.V. (voorheen Swets & Zeitlinger Uitgeverij,
Juli ’07             nu Pearson). Afnemen van verschillende testen (o.a. GIT-2, NDT, NPV, NPV-J, GvK, TvK)
 
Febr. ’07 -         Onderzoeksassistent o.l.v. mw. dr. M.F. Delfos bij PICOWO te Utrecht
Sept ‘11            (vanaf april 2012 samenwerking tbv masterscriptie)
 
Sept. ’11-         Onderzoeksassistent CU2-onderzoek  bij Karakter Kinder &Jeugd Psychiatrie, o.l.v.
heden              kinderpsychiater dhr. P. Herpers
 
 
Referenties
 
Mw. Dr. M.F. Delfos, (bio)psycholoog PICOWO te Utrecht / schrijfster / lector Hogeschool Edith Stein te Hengelo
Dhr. P. Herpers, Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Kinder- en Jeugd Psychiatrie

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017