Sematoforme stoornissen

Hierbij zijn er lichamelijke klachten bij kinderen waar geen verklarende lichamelijke ziekte wordt gevonden. Veel van dergelijke klachten, zoals vermoeidheid, buikpijn, hoofdpijn, toevallen, verdwijnen na uitleg en geruststelling door een arts, maar bij sommige kinderen/jongeren ontstaat er toenemende ongerustheid, die ertoe leidt dat kinderen/jongeren zich niet meer in staat voelen om nog naar school te gaan, thuis deel te nemen aan het gewone gezinsleven, en hun hobby’s opgeven. Contacten met vriendjes en vriendinnen dreigen verloren te gaan.

Vaak kan dit zich toenemend invaliderende patroon van functioneren aanleiding vormen om
-al dan niet in nauwe samenwerking met een kinderarts of andere arts- naar de GGZ te gaan, omdat daar de deskundigheid in huis is om te helpen weer de weg terug te vinden naar een verbeterd functioneren, zonder dat er daarbij een oorzaak hoeft te worden gevonden voor de lichamelijke klachten. Hulp om op een andere wijze met de klachten om te gaan schept vaak weer ruimte voor ander zaken, dan piekeren over hoeveel last het lichaam veroorzaakt.

Gedragstherapie, fysiotherapie, een ander voedingspatroon, principes van revalidatie (een geleidelijke opbouw van activiteiten) en samenwerking met het gezin helpen om de klachten beter te hanteren.