Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten van 6-18 jaar (SCICA)

Het Semigestructureerd Klinisch Interview voor Kinderen en Adolescenten van 6-18 jaar (SCICA, Semistructured Clinical Interview for Children & Adolescents Ages 6-18) is ontworpen voor ervaren interviewers en het omvat instructies, een protocol met vragen, formulieren voor observaties en zelfrapportage om aan te geven wat een kind doet en zegt, profielen voor het scoren. Het afnemen van een interview duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Interviewers kunnen acht empirische schalen scoren: Angstig, Angstig/Depressief, Teruggetrokken/Depressief, Taal/Bewegingsproblemen, Agressief/Normafwijkend, Aandachtsproblemen, Zelfbeheersingproblemen, Lichamelijke Klachten. Eveneens kunnen zes DSM-schalen gescoord worden: Affectieve Problemen, Angstproblemen, Lichamelijke Problemen, Aandachtstekort/Hyperactiviteitsproblemen, Oppositioneel-Opstandige Problemen, Gedragsproblemen

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017