Raven Standaard versie SPM
 
 • RAVEN is in meerdere talen beschikbaar
 • Springt in op actuele multiculturele marktvragen
 • Relatief korte afname tijd
 • Geeft een indicatie van algemene cognitieve capaciteiten
 
 Een terugkerend probleem bij veel psychologische tests is de toepassing hiervan bij mensen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. RAVEN sluit door de testconstructie multiculturele aspecten nagenoeg uit.
 
 Doel
 RAVEN meet cognitieve capaciteiten, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van taal en waarbij wordt gekeken naar met name aanlegfactoren, maar ook naar aangeleerde vaardigheden. De test is voor verschillende niveaus beschikbaar.
 
 Doelgroep
 De test (standaard versie) is bedoeld voor mensen in de leeftijd vanaf ongeveer 6 jaar tot 60+. RAVEN kan onder meer worden ingezet om voorspellingen te doen over de haalbaarheid van een bepaalde opleiding of functie. De test kan gebruikt worden door medewerkers in het onderwijs (ROC’s, hogescholen en universiteiten), Werving- en selectiebureaus en reďntegratiebedrijven.
 
 Beschrijving
 RAVEN is een figurale test, met meerkeuzevragen. Het aantal antwoordalternatieven is steeds gelijk. De test is geschikt voor zowel autochtonen als voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Bij de ontwikkeling is getracht de afhankelijkheid van cultureel bepaalde vaardigheden zoveel mogelijk te reduceren. De instructie van RAVEN is beschreven in eenvoudig taalgebruik en mondeling te geven. Tevens zijn er oefenopgaven opgenomen.
 
 Normering
 De normering is gebaseerd op internationaal normonderzoek. Specifieke normgroepen zijn mogelijk met andere versies van RAVEN (APM en CPM).
 
 Afname
 De test kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen en de afname geschiedt volgens de pen-en-papiermethode.     

De afnameduur bedraagt ongeveer 40 minuten (richttijd).