Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

RAKIT-2

Beschrijving
De RAKIT-2 is een herziening van de RAKIT-1, een geheel in Nederland ontwikkelde kinderintelligentietest. De testbatterij bestaat uit dezelfde 12 subtests als de vorige versie, namelijk: Figuur Herkennen, Exclusie, Geheugenspan, Woordbetekenis, Doolhoven AnalogieŽn, Kwantiteit, Schijven, Namen Leren, Verborgen Figuren, IdeeŽnproduktie en Vertelplaat. De items zijn gemoderniseerd en er zijn makkelijkere en moeilijkere items toegevoegd. Dit om specifiek bij kinderen met benedengemiddelde IQís betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de capaciteiten. De IQ-range is om deze reden ook uitgebreid naar een IQ van 40. De uitbreiding met moeilijkere items heeft plaatsgevonden om de test ook bij 12 jarigen af te kunnen nemen. De RAKIT-2 geeft naast een totaal IQ ook informatie over de Perceptuele Redeneerfactor, Verbale Leerfactor, Ruimtelijk OriŽntatie factor en Verbale Vlotheidsfactor.

De RAKIT-2 is als goed beoordeeld door de COTAN
 

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017