Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Intelligentietesten voor zeer jonge kinderen (vanaf 4 jaar en 2 maanden)

De Rakit (Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test)

RAKIT 1 (groep 4;2 – 11;2 jaar)

RAKIT | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test

N. Bleichrodt, P.J.D. Drenth, J.N. Zaal & W.C.M. Resing

• De klassieker onder de kinder-IQ tests
• Vanaf 4;2 t/m 11;1 jaar

 
De RAKIT is een intelligentieonderzoek voor kinderen van 4;2 tot 11;2 jaar. Deze intelligentietest wordt door de commissie testaangelegenheden Nederland (COTAN) als zeer betrouwbaar beoordeeld. (maximale score!) Deze test meet de algemene intelligentie en geeft daarnaast geeft gedetailleerde cognitieve informatie.

De test kan een bijdrage leveren aan tijdige onderkenning van ontwikkelings-achterstanden en/of leerproblemen, adviezen inzake schoolkeuze en aan het behandelingsproces van kinderen.
 
  • De test geeft uitsluitsel of er sprake is van “hoogbegaafdheid” (Zeer begaafd) Bij een score van groter dan 130 en met een harmonieus profiel is er sprake van “hoog begaafd”.
  • Bij jongere kinderen moet men de nodige voorzichtigheid in acht nemen met deze term en een herhaling van een intelligentietest (b.v. de WISC III) rond de leeftijd van 10 jaar is aan te bevelen.

De Rakit en de WPPSI-R zijn 2 intelligentietesten die bij jonge kinderen, vanaf 4 jaar en 2 maanden, afgenomen kunnen worden.

De keuze voor de SON-R behoort eveneens tot de mogelijkheid, maar deze test is non-verbaal (niet talig) De test geeft géén informatie over de verbale capaciteiten van het kind. Aangezien ik dit een zeer belangrijk onderdeel vindt m.b.t. het schools leren acht ik deze test altijd geschikt. Momenteel wordt de test wél veel gebruikt om vast te stellen of een kind over een hoge intelligentie beschikt. (HIQ)

De RAKIT is een intelligentieonderzoek voor kinderen van 4;2 tot 11;2 jaar. Deze intelligentietest wordt door de commissie testaangelegenheden Nederland als meest betrouwbaar beoordeeld. (maximale score!)

  • De RAKIT kan een bijdrage leveren aan tijdige onderkenning van ontwikkelings-achterstanden en/of leerproblemen, adviezen inzake schoolkeuze en aan het behandelingsproces van kinderen.

  • De RAKIT meet de algemene intelligentie en geeft daarnaast geeft gedetailleerde cognitieve informatie.

  • De meeste basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs zijn onvoldoende op de hoogte met de RAKIT en kiezen voor de WISC III 2002 NL.In 2017 is de WISC V gebruiksklaar voor Nederland en België.

  • De RAKIT geeft uitsluitsel of er sprake is van “hoogbegaafdheid” (Zeer begaafd) Bij een score van groter dan 130.

  • Het algemene intelligentieniveau wordt uitgedrukt in een totaal Rakit IQ score.

  • Bij het afnemen van de RAKIT worden pauzes ingelast.

Meer informatie over de RAKIT
 
De betekenis van de RAKIT
De RAKIT is een individuele algemene intelligentietest voor kinderen van vier jaar en twee maanden tot elf jaar en twee maanden (Bleichrodt, Resing, Drenth & Zaal, 1987; Bleichrodt, Drenth, Zaal & Resing, 1987). De test is genormeerd op een steekproef van in totaal 1415 personen. Samen met de SON-R tests behoort de RAKIT tot de best beoordeelde intelligentietests (Evers, van Vliet-Mulder & Groot, 2000). Op alle aspecten is de test indertijd door de COTAN als 'goed' beoordeeld. Ofschoon de normgegevens nu ongeveer twintig jaar oud zijn, en in dit opzicht verouderd zijn, is de test nog volop in gebruik. Voor de indicatiestelling in het kader van de leerlinggebonden financiering (Resing, Evers, Koomen, Pameijer, Bleichrodt & van Boxtel) heeft de RAKIT op grond van de sterk verouderde normen een B-kwalificatie gekregen (voldoende) in plaats van A (goed). Ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (RVC-VO) worden ook deugdelijke instrumenten geselecteerd. Aan deze lijst is dit jaar de RAKIT toegevoegd.

RAKIT (groep 4;2 – 11;2 jaar)

De RAKIT is een intelligentieonderzoek voor kinderen van 4;2 tot 11;2 jaar. Deze intelligentietest wordt door de commissie testaangelegenheden Nederland (COTAN) als zeer betrouwbaar beoordeeld. (maximale score!) Deze test meet de algemene intelligentie en geeft daarnaast geeft gedetailleerde cognitieve informatie.

De test kan een bijdrage leveren aan tijdige onderkenning van ontwikkelings-achterstanden en/of leerproblemen, adviezen inzake schoolkeuze en aan het behandelingsproces van kinderen.
  • De test geeft uitsluitsel of er sprake is van “hoogbegaafdheid” (Zeer begaafd) Bij een score van groter dan 130 en met een harmonieus profiel is er sprake van “hoog begaafd”.
  • Bij jongere kinderen moet men de nodige voorzichtigheid in acht nemen met deze term en een herhaling van een intelligentietest (b.v. de WISC III) rond de leeftijd van 10 jaar is aan te bevelen.
Het algemene intelligentieniveau wordt uitgedrukt in een totaal Rakit IQ score.
Bij het afnemen van de RAKIT worden pauzes ingelast.
 
RAKIT: In aanvulling op het IQ kunnen de volgende factoren worden onderscheiden.
1.   De perceptuele redeneerfactor: 5 onderdelen
De opdrachten doen een beroep op het abstract (logisch) redeneren, nauwkeurig waarnemen en het niet afgeleid worden door details.
Onderdeel 1.
Exclusie: uit vier abstracte figuren er één kiezen welke niet voldoet aan een regel waaraan de drie andere wel voldoen;
Onderdeel 2.
Analogieën: het zoeken van een verband tussen twee begrippen, bijv. jongen-man; meisje-......;
 Onderdeel 3.
Verborgen figuren: het ontdekken van een figuur dat verborgen zit in een grotere, complexe tekening;
Onderdeel 4.
 Kwantiteit: het maken van vergelijkingen met betrekking tot aantal, volume, gewicht, oppervlakte, lengte, e.d.;
schijven: het zo snel mogelijk plaatsen van schijven met gaatjes op een bord met opstaande staafjes;
Onderdeel 5.
 Figuur herkennen: het benoemen van onvolledige tekeningen.
2.   De verbale leerfactor:
De opdrachten hebben een sterk mondeling (verbaal) aspect. Het gaat om het kennen èn kunnen leren van betekenisinhouden.
Onderdeel 6.
Woordbetekenis: bij een gegeven woord het juiste plaatje aanwijzen. Dit onderdeel geeft inzicht in de passieve
woordenschat van het kind.
Onderdeel 7.
Namen leren: aan poezen en vlinders worden op grond van hun uiterlijk namen gegeven, die vervolgens tot
tweemaal toe teruggevraagd worden. Dit onderdeel doet een beroep op het kortdurend geheugen.
3. Ruimtelijke oriëntatie- en tempofactor:
Deze opdrachten doen een beroep op ruimtelijk inzicht en motorische vaardigheden.
Bovendien is er steeds een snelheidsfactor in het spel.
Onderdeel 8.
Doolhoven: met een soort pen zo snel mogelijk een doolhof doorlopen. Dit onderdeel zegt iets over de taakaanpak en het planningsgedrag.
Onderdeel 9.
Schijven: het zo snel mogelijk plaatsen van schijven met gaatjes op een bord met opstaande staafjes. Snelheid van handelen, vooruitkijken en inzicht in structuren staat hier centraal.
4. De verbale vlotheidfactor:
Onderdeel 10.
Ideeënproductie: in korte tijd zoveel mogelijk begrippen binnen een categorie noemen. Taalkennis en begrippen zeggen iets over de taalontwikkeling van het kind.
Onderdeel 11.
Vertelplaat: het kunnen vertellen van een verhaal in een logische samenhang. Het kunnen benoemen van begrippen en het doorzien van een “plot” staat centraal in dit onderdeel.
5. Het Geheugen:
Onderdeel 12.
Geheugenspan:
Tot slot het onderdeel 'geheugenspan' hetgeen niet is opgenomen in de bovengenoemde factorverdeling. Het gaat hierbij om het kunnen reproduceren van een reeks figuren in de juiste volgorde. Het visueel geheugen speelt een centrale rol.
 

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017