Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

ADHD/ ASS problematiek t.b.v. de rijvaardigheid.

ADHD:
In het verkeer gebeurt er heel veel. Auto's rijden rond, fietsers en brommers komen plotseling te voorschijn. En dan is er ook nog dat spelende kind dat ineens de weg op rent! Daar zit je dan in je auto en moet je gas geven, remmen, schakelen enz. Je moet je aandacht er goed bij houden en niet impulsief reageren. Punten waar iemand met ADHD veel last van kan hebben.

De begeleiding tijdens de rijles is dan ook speciaal. Stapsgewijs, gestructureerd lesgeven met een positieve benadering zijn belangrijke punten voor iemand met ADHD. Maar natuurlijk is ieder mens anders, dus ook mensen met ADHD. We vinden het dan ook van groot belang om op de hoogte te zijn van de sterke en minder sterke kanten van de cursist om zodoende tot een goed advies te komen rondom de rijopleiding. Om dit alles in kaart te brengen starten we de rijopleiding met een intake gesprek, waarbij ouders ook van harte uitgenodigd zijn.

Veel mensen met ADHD gebruiken medicatie om de prikkelverwerking beter te laten verlopen. Het gebruik van methylfenidaat en/of andere medicatie is voor het CBR een reden om nader onderzoek te doen naar de rijgeschiktheid. Het is dan ook belangrijk dat bij het starten van de rijopleiding de Eigen Verklaring zo snel mogelijk opgestuurd wordt om een Verklaring van geschiktheid te krijgen voor het doen van het rijexamen.
Wanneer de Verklaring van geschiktheid afgegeven wordt, wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een rijtest bij het CBR. De rijtest heeft tot doel om te kunnen beoordelen of u ook in de praktijk in staat bent tot veilig en verantwoord besturen van een auto. De rijtest is geen rijexamen!

ASS problematiek (autisme, stoornis van Asperger, MCDD, PDD-NOS, NLD):
Je viert je 18de verjaardag en dan staat er ís middags een auto voor de deur voor je eerste rijles. Iets waar veel jongeren naar uitkijken. Voor jongeren met ASS problematiek is dat toch net even iets anders. Naast de vele onverwachte situaties die je in het verkeer tegen kunt komen, spelen de complexe handelingen die het autorijden met zich meebrengt, een grote rol voor iemand met autisme. Bovendien is het van groot belang dat de cursist goed voorbereid is op wat hij kan verwachten. Maar ook van de instructeur mag verwacht worden dat hij op de hoogte is van de autisme problematiek met al zijn verschillende varianten en de benaderingswijze.

Om goed in te kunnen spelen op de sterke en minder sterke kanten van de kandidaat beginnen we de rijopleiding dan ook met een intake gesprek, waarbij ouders van harte zijn uitgenodigd, om zo te komen tot een goed advies rondom de rijopleiding.

Ook voor cursisten met ASS problematiek geldt dat het verstandig is de Eigen Verklaring zo snel mogelijk op te sturen naar het CBR om een verklaring van geschiktheid te krijgen voor het doen van het rijexamen. Dit is in ieder geval verplicht wanneer er sprake is van behandeling door een psychiater of gebruik van medicatie. Wanneer de diagnose door een GZ-psycholoog of andere deskundige is vastgesteld en er verder geen behandeling plaatsvindt is dit niet verplicht, maar misschien wel raadzaam. (ASS problematiek mag alleen gesteld worden door een multidisciplinair team van deskundigen; GZ-psycholoog, orthopedagoog en psychiater)

Wanneer de Verklaring van geschiktheid afgegeven wordt, wordt u waarschijnlijk uitgenodigd voor een rijtest bij het CBR. De rijtest heeft tot doel om te kunnen beoordelen of u ook in de praktijk in staat bent tot veilig en verantwoord besturen van een auto. De rijtest is geen rijexamen!

Voor zowel cursisten met ADHD als ASS problematiek is een start in ons Rijvaardigheidscentrum zeker aan te raden om op een rustige manier de voertuigbeheersing onder de knie te krijgen en te oefenen in het virtuele verkeer. De overgang naar het "echte" verkeer vindt onder deskundige begeleiding plaats.

De mogelijkheid bestaat ook om te lessen in een Automaat, dit maakt het autorijden veel minder complex.

Neem vrijblijvend contact op voor een persoonlijk gesprek en advies.

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017