Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 
PMT-K (Prestatie-Motivatie Test voor Kinderen)

Omschrijving
Persoonlijkheidsvragenlijst voor het vaststellen van het prestatiemotief, de positieve en negatieve faalangst en de sociale wenselijkheid bij kinderen van 10-16 jaar.

Inhoud en gebruik
De persoonlijkheidsvragenlijst bestaat uit 89 vragen met meervoudige antwoordvorm. De jongere kiest het antwoord dat op hem/haar het meest van toepassing is. Er zijn 4 subschalen: P (34 items), F- (14 items), F+ (18 items) en SW (23 items).
De test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van jongeren in zowel de onderwijs- als gezinssituatie. Het instrument kan ook gebruikt worden om klassen en/of scholen door te lichten met het oog op het verkrijgen van informatie over de mate waarin de door de test gemeten motieven aanwezig zijn, en bij individuele diagnostiek.
De PMT-K kan zowel individueel als groepsgewijs afgenomen worden met pen-en-papier, met het computerprogramma STM of online via internet. De afname bedraagt ca. 30 minuten.

Doelgroep
Kinderen van 10 tot 16 jaar.

Meetpretentie
Prestatiemotief, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid.

Doel
- Meten van persoonlijkheidsaspecten.
- Te gebruiken bij indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (en praktijkonderwijs). Dit jaar voor het laatst toegestaan i.v.m. verouderde normen.

Voorbeelditem
Er is geen voorbeelditem van deze toets.

Opmerking
Er is ook een online versie beschikbaar van de PMT-K.

Kernpublicatie
Handleiding Prestatie Motivatie Test voor Kinderen / J.H.M. Hermans. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1983.

Weblinks: www.pearson-nl.com  

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017