Persoonlijkheidsonderzoek

Veel gebruik wordt gemaakt van de volgende testen:

NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheids vragenlijst voor junioren, vanaf 9 jaar)

PMT-K (Prestatie Motivatie Test voor kinderen)

CBCL, TRF en YSR (Vragenlijsten voor ouders, resp. leerkrachten)

House Tree and Person test (Engels talige informatie)

De prijs is afhankelijk van het aantal afgenomen testen en de problematiek

Wanneer is een persoonlijkheidsonderzoek zinvol?

Meestal wordt tijdens een algeheel capaciteitenonderzoek ook nog een persoonlijkheidsonderzoek gedaan. Dit maakt het geheel kompleet en kan de psycholoog of orthopedagoog een juist advies geven.