NLD voordat u verder leest

Voordat u verder leest moet u weten dat NLD niet éénduidig wordt omschreven in de DSM IV (het handboek voor diagnostici). Dit betekent dan ook dat een diagnose NLD meerdere interpretaties* kent.

Als u deze informatie opzoekt omdat u het vermoeden heeft dat uw kind "NLD" heeft en u uw kind op "NLD" wilt laten testen dan is het onderzoek en de diagnose vaak te bediscussiëren. Het onderzoek is vaak tijdrovend en duur en met de diagnose "NLD" (mijn kind heeft "NLD") worden er geen extra voorzieningen voor uw kind getroffen. Het is dan ook de vraag of uw kind geholpen is met de diagnose "NLD".

Het beste wat ú kunt doen is met de (basis) school praten over wat het kind wél en niet goed kan en hiervoor een plan van aanpak laten opstellen.

Het afnemen van een Intelligentie-, persoonlijkheidsonderzoek, aangevuld met de schoolgegevens kan u ook de nodige ondersteuning geven.

*"Om de verwarring voor ouders, volwassenen en hulpverleners helemaal compleet te maken vindt de ene wetenschapper dat NLD onder autisme hoort, de ander vindt dat NLD onder dyscalculie valt". zie: http://www.nld.be (een uitstekende informatieve website!)