Neurose

Een definitie van een neurose is probleemgedrag waarbij angst centraal staat en waarbij de betrokkene niet in staat is de bron te achterhalen. Een kenmerk is dat er geen bevredigende manier is om zich in de omgeving te handhaven. De psychische druk is groot en de defensiemechanismen zijn onvoldoende en eenzijdig ontwikkeld.

De defensiemechanismen bestaan uit:

In het onderbewustzijn liggen onverwerkte- en onaangename ervaringen. Er is sprake van een verstoord evenwicht  tussen behoeft en wensen enerzijds en eisen van de omgeving anderzijds. Het contact met de realiteit gaat nooit helemaal verloren.

Typen neurosen zijn o.a.:

Behandeling

Dit is het gebied van de psychiatrie. Doorverwijzing is noodzakelijk.