Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

McDD= Multiple complex Developmental-Disorder.
Kinderen met deze stoornis vormen een subgroep binnen de groep kinderen met PDD-NOS.
McDD is dus geen ernstiger vorm van PDD-NOS of minder ernstige vorm van autisme.
Het is een aparte ontwikkelingsstoonis met als kern een informatieverwerkingsprobleem.
Dat informatieverwerkingsprobleem vertoont kenmerken zoals gezien worden bij autisme, maar ook kenmerken zoals die worden aangetroffen bij angststoornissen en schizofrenie.
Behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkomen en dempen van de angsten en het bevorderen van de gezonde mogelijkheden en vaardigheden.
Bij jongeren met McDD is de puberteit met name een spannende fase, omdat met name in die periode het gevaar voor een psychotische ontwikkeling niet ondenkbeeldig is.
In de volwassenheid blijven ze moeite houden met contacten en dikwijls ook in het denken.
Ze blijven meestal aangewezen op hulp en begeleiding.  
 
De symptonen van McDD zijn te verdelen in drie groepen:
1. Stoornissen in de regulatie van affecten [angst en agressie: angst schiet door in paniek en boosheid in woede].
a. intense angst of gespannenheid.
b. vreesachtigheid of fobie meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen.
c. paniekaanvallen of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien/woedeaanvallen.
d. stemmingsschommelingen
e. frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties.
 
2. Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdsgenoten en volwassenen.
a. sociale desinteresse, vermijden van sociale contacten of grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden.
b. ontbreken van bestendige relaties met leeftijdsgenoten.
c. aanklampende haat-liefderelaties met name met volwassenen [met name de ouders]
d. diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachtes en gevoelens van anderen.
3. Stoornissen van het denken [hak op de tak springen, bizarre fantasieŽn]
 
a. onlogische gedachtegang of plotseling onnavolgbare gedachtesprongen [magisch denken, neologismen]  
b. verwarring tussen fantasie en werkelijkheid.
c. gemakkelijk verward raken
d. overwaardige gedachten  [grootheidsideeŽn, verhoogde achterdocht]
 
Uit: Cohen, D.J. & Towbin, K.E. & Mayes, L. & Volkmar, F., ?Developmental Psychopathology of Multiplex Developmental Disorder?. In: Friedman e.a. (eds.), Developmental Follow-up: Concepts, Genres, Domains and Methods. Academic Press, 1994.

Het vaststellen van MCDD

De diagnose MCDD wordt gesteld door een kinder- en jeugdpsychiater aan de hand van gegevens van de ouders, gesprekken met het kind en informatie van andere hulpverleners.

MCDD is nog niet officieel opgenomen in de DSM-IV (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen). Wel wordt het al regelmatig door kinder- en jeugdpsychiaters gebruikt als beschrijving van bepaalde psychiatrische problemen bij kinderen.

Naar verwachting wordt MCDD in 2011 opgenomen in de vijfde, herziene versie van de DSM.

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017