Leonardoschool: de oplossing voor hoog intelligentie kinderen?

Wie zei het ook alweer? ..... Ieder voordeel "heb" zijn nadeel.

Ik zal proberen vanuit de gegevens die ik heb verkregen om een lijstje te maken van voor- en nadelen om een HB-kind (beter is om van een hoogintelligent kind te spreken) te plaatsen op een "Leonardo-school" (de naam legt een link met Leonardo da Vinci)

Allereerst de testprocedure:

De Leonardoschool vraagt de ouders om een "bewijs" van intelligentie te overleggen. Het kind dient over een IQ te beschikken van minimaal 130. We vragen ons dus af of de meting die we doen voldoende betrouwbaar is.
Daarbij komt nog dat slechts een gering percentage (ongeveer 2%) over een intelligentie beschikt van > 130. Dus op een school van 300 leerlingen zijn er slechts 6 kinderen die aan deze norm voldoen. (Ik hoor dan van klanten dat de scholen een wachtlijst hebben....)
 
Voor kinderen zijn er de volgende testen beschikbaar:

De SON 5,5-17: deze test meet alleen de niet verbale intelligentie. Dit terwijl de verbale intelligentie een goede indicatie geeft van het leervermogen van een kind. Begrijpend lezen in groep 8 is een goede leervoorspeller voor het voortgezet onderwijs en gezien mijn bevindingen met intelligentie kinderen, lijkt het mij dat het begrijpend lees niveau in het basisonderwijs erg relevant is. De SON geeft ook dikwijls grote afwijkingen te zien met andere intelligentietesten. Je krijgt dan al gauw: lukt het niet met de SON om de 130 te halen, dan proberen we het maar met een andere test. Bovendien is iedere IQ-meting afhankelijk van de tijd wanneer de test wordt afgenomen. 's-morgens testen geeft altijd een beter resultaat, vooral als er tijdig wordt gepauzeerd.

De WISC III 2002: Prima test waarmee je de capaciteiten van een kind goed in beeld kunt brengen. Helaas werd de test door de COTAN destijds in 2002 afgekeurd. Inmiddels wordt hij volop gebruikt om het IQ te meten. Ik vraag me soms af bij een kind met een IQ meting van 129 of het niet 130 mag zijn, zeker gezien het feit dat er toch nog steeds vragen zijn over de betrouwbaarheid.

De RAKIT: Prima test met een geweldig mooie beoordeling. Helaas heeft men ontdekt dat de normering verouderd is. Kinderen worden volgens "Flint" steeds slimmer (Is dat zo?) Zelf zou ik steeds voor deze test kiezen, maar de voorkeur gaat toch uit naar de SON en de WISC.....

De WPPSI: vergelijkbaar met de WISC III, maar dan voor jonge kinderen. Helaas was het oordeel van de COTAN vernietigend. De test zou niet deugen en kreeg het label "onvoldoende". Er komt gelukkig een nieuw WPPSI......

De NIO: De NIO is "in". Alle scholen gebruiken tegenwoordig de N.I.O. Weten die scholen ook dat de NIO grote afwijkingen vertoont met alle bovenstaande testen? N.I.O. IQ 75 kan gemakkelijk WISC III IQ 94 worden en omgekeerd. Hoe komt dat? Wl heel eenvoudig. De N.I.O. is een groepstest en een klas met trubbelige kinderen kan het resultaat aardig benvloeden en wat denkt u van de factor "faalangst"...?

Ik werk al jaren met bovenstaande IQ-testen en gebruik ze om ouders inzicht te geven in de sterke- en zwakke kanten van hun kind. Volgens mij zijn IQ-testen daar ook voor bedoeld....??

Hoogintelligente kinderen opvoeden in het Leonardo-project of Leonardo-school.

Mogelijk dat we over een 10-tal jaren kunnen zeggen dat het een succes is, maar ik kan goed begrijpen dat directies van basisscholen sceptisch zijn met een doorverwijzing. (Lees; de nadelen van een Leonardo school)

Conclusie: IQ-testen zijn mogelijk niet geschikt om als scheidingslijn te fungeren om een kind te plaatsen op een Leonardo school of "Plus-Klas". Er is beslist mr voor nodig. Veel HB kinderen redden het niet omdat ze toch niet zo lekker in hun vel zitten en soms laat hun motivatie het af weten en gaan ze alsnog naar het VMBO.

Voordelen van een Leonardo school

Nadelen van een Leonardo school

De voor- en de nadelen kun je tegen elkaar afwegen als ouders. Als orthopedagoog en met de achtergrond ervaring ben ik kritisch. Als een kind goed functioneert op de basisschool en het ervaart de school prettig, dan zie ik ze liever niet vertrekken.
Veel basisscholen spelen momenteel goed in op hoog intelligente kinderen.

Is een IQ-meting zinvol om te weten of mijn kind over een hoge intelligentie beschikt?

Ik kan vanuit mijn ervaring als orthopedagoog (en als moeder van een hoogintelligent kind) zeggen dat het beslist zinvol is om de capaciteiten van een kind op vroege leeftijd te meten. U voorkomt hiermee dat uw kind afglijdt en u als ouders niet weet hoe u verder met een slim kind moet omgaan. Ik kan uit eigen ervaring (!) en vanuit de reacties die mijn klanten geven adviseren dat het beslist nuttig en zinvol is.

Aan u de keuze........ en bedenk:  "Ieder voordeel "heb" zijn nadeel.