Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Universiteit Leiden

Wat is Orthopedagogiek?

Orthopedagogiek gaat over kinderen en gezinnen met problemen. Je krijgt vakken die gericht zijn op kinderen met een verstandelijke handicap, autisme of andere ontwikkelingsstoornissen, school- en leerproblemen en jeugdhulpverlening. Je leert een grondige analyse te maken van de problemen bij het kind. Daarnaast kijk je naar de opvoedingsomstandigheden in het gezin en leer je een passende behandeling voor kind en gezin te zoeken of uit te voeren.

Beroepsmogelijkheden

Velen kiezen voor een baan in de hulpverlening en hebben in hun werk direct contact met kinderen en ouders. Daarnaast vervullen orthopedagogen vaak een centrale rol bij de begeleiding van professionals die dagelijks met kinderen en jongeren optrekken, zoals leerkrachten en groepsopvoeders.

Orthopedagogen kunnen zich ook bezig houden met wetenschappelijk onderzoek op bovengenoemde terreinen. Verder zien we een groeiend aantal orthopedagogen werkzaam in beleids- en managementsfuncties.

Onderzoek

Neuropedagogiek

Het onderzoek van de sectie Klinische Neuropedagogiek richt zich bij het functioneren van kinderen vooral op de relatie tussen hersenen en gedrag.

Ontwikkelingsstoornissen

Het onderzoek van de sectie Ontwikkelingsstoornissen is gericht op ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Leerproblemen

Het onderzoek van de sectie Leerproblemen richt zich met name op de ontwikkeling van het leren en problemen die zich daarbij kunnen voordoen.

Jeugdhulpverlening

Het onderzoek van de sectie Jeugdhulpverlening is gericht op psychosociale problematiek, zoals gedrags-, emotionele en opvoedingsproblemen.

Meer informatie: http://www.fsw.leidenuniv.nl/pedagogiek/orthopedagogiek/onderwijs/de-studie-orthopedagogiek.html

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur van de afdeling Orthopedagogiek: mw. drs. S. Richter

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017