Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Kosten indicatie
 
Aan het testen van uw kind zijn kosten verbonden, die u zelf dient te betalen. Uw kind is n.l. niet ziek. Het betreft dus een onderzoek naar het leervermogen.
Het is beslist niet zinvol om een intelligentietest af te laten nemen als u naast de uitslag géén duidelijke adviezen meekrijgt hoe het met uw kind verder moet.
Om het kind zo goed mogelijk van dienst te zijn neem ik voldoende tijd en rustpauzes.
Ik test één kind per dag en alleen 's-morgens.
U krijgt de uitslag altijd dezelfde dag. Het concept testrapport kan ik ook dezelfde dag nabespreken met u.

Intelligentietesten: (In principe kost de afname de WISC-V intelligentietest euro 495,= inclusief een verslaggeving, adviezen en nabespreking).

De WISC III & de SON-R kosten euro 350,= (zie: aanvraagformulier)

De testsessie bestaat uit:

Intakegesprek & uitleg van de test (1 uur).
Testgedeelte: afname intelligentietest (2-3 uur inclusief pauze momenten)
Verslaggeving van de intelligentietest, inclusief adviezen (4-5 A4-tjes) (1-2 uur)
Nabespreking (1 uur)
U krijgt dezelfde dag de uitslag van de test en de gelegenheid om deze test na te bespreken.
De testsessie wordt afgenomen door een ervaren orthopedagoog (drs.)
 
Een testsessie inclusief capaciteiten-, concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek is afhankelijk van de vraagstelling.
 • Wisc-III 2002 (Cotan getest en deels goedgekeurd) Deze test wordt het meest gevraagd.
 • Eind 2017, begin 2018 wordt deze test vervangen door de WISC-V
 • SON R  (Cotan getest en goedgekeurd met de maximale score) non-verbale intelligentietest.
 • RAVEN SPM (non-verbale intelligentietest. De test wordt wereldwijd gebruikt en in diverse landen genormeerd op percentielscore).

Concentratietesten: (Concentratietesten worden niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • Bourdon-Vos
 • Trailmaking
 • Strooptest

Persoonlijkheidstesten: (Persoonlijkheidsonderzoek wordt niet afzonderlijk afgenomen, maar altijd in combinatie met een IQ-test)

 • CBCL
 • TRF
 • NPV-J-2
 • PMT-K-2

Taaltesten

 • DST (Cotan getest en goedgekeurd)
 • CELF-4-NL (Cotan getest en goedgekeurd)

Hoogbegaafdheid onderzoek (Een onderzoek naar hoge intelligentie) of een algemeen capaciteitenonderzoek.

6 jarigen:

De RAKIT wordt vervangen door WISC-V (Eind 2017, begin 2018 wordt deze test in gebruik genomen)

 • WISC III: euro 350,=
 • WISC V: euro 495,=
 • SON 5,5 -17: euro 350,=

Let op: de SON is een non-verbale IQ-test.

Onderzoek naar NLD

Momenteel is er nog géén objectief onderzoek naar NLD mogelijk. De gebruikelijke NLD-test is niet goedgekeurd door de COTAN. U kunt bij mij een onderzoek aanvragen, maar het resultaat zal zijn dat ik alleen kenmerken van NLD aangeef in het rapport en geen einddiagnose NLD.

 • Drs. Diane Brouns, orthopedagoog.
Diane werkt ambulant (preventieorthopedagoog)
U kunt haar bereiken per email: ds.brouns@intelligentietesten.com en GSM 06-44760625
Voor verdere informatie verwijzen wij naar haar website. (www.kinderpraktijkhartenkracht.nl)
 • Drs. J.P.M. de Pauw-Voets, orthopedagoog & orthodidacticus met specialisatie Leerstoornissen
Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: GSM 06-52666807 + 31.(0)73.641.72.22  (b.g.g. privé nummer)
U mag het ook tussen 19.00-20.00 uur proberen.
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com  & jpmvoets@hotmail.com
Aanmelden (Alleen voor de WISC-III en de SON-R): U kunt hier het aanvraagformulier downloaden en het als bijlage sturen naar: jpm.voets@orthopedagogiek.com
 

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017