Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek (bij kinderen)

Drs. J.P.M. Voets, orthopedagoog Braspenninglaan 134  5237 NR
's-Hertogenbosch NL
tel: +31.(0)73.641.72.22 
Contact kan ook per E-mail: jpm.voets@orthopedagogiek.com

Ik ben orthopedagoog met als specialisatie: leerstoornissen en HIQ onderzoek (hoge intelligentie). Universitaire opleiding (drs.) en ben tevens werkzaam als vaste  orthopedagoog in het onderwijs sinds 1993. Daarnaast heb ik een praktijk voor testdiagnostiek.

Ik test kinderen vanaf 4 jaar en 2 maanden t/m 16 jaar.

Aanvraagformulier intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek inzien

Aanvraagformulier intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek downloaden (U krijgt binnen 24 uur antwoord)

Een intelligentie (capaciteiten) & persoonlijkheidsonderzoek kan nuttig zijn als u met een van de onderstaande vragen zit.

U heeft dan de keuze om uw kind te laten testen door een orthopedagoog of psycholoog
 
Meer weten over intelligentietesten?
Zie: intelligentietesten overzicht
Meer weten over persoonlijkheidsonderzoek?
Zie: CBCL & TRF
Informatie over de NPV-J
Informatie over de PMT-K
 
Wat is mijn taak als orthopedagoog?
Als orthopedagoog, met specialisatie leerstoornissen, test en adviseer ik kinderen in de leeftijdsgroep van 4,2 t/m 16 jaar. Nu zijn deze leerproblemen, zoals NLD, dyslexie, dyspraxie en dyscalculie moeilijk eenduidig te bepalen omdat leerproblemen complex zijn en er ook sprake kan zijn van een leerstoornis én een gedragsstoornis.
Bij het vermoeden van een "stoornis" kan doorverwijzing via de huisarts noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld bij PDD-NOS, ADHD is het noodzakelijk dat een multidisciplinair team de einddiagnose stelt.

Een testrapportage is dus een goede vingerwijzing van wat er aan de hand is en geeft de ouders (en de school!) een beter inzicht in wat het kind wel en niet kan.

Een test kan zinvol zijn voor kinderen met een bovengemiddelde intelligentie. Het vergemakkelijkt de toekomstige schoolkeuze. De persoonlijkheidstest (NPV-J) en de prestatie motivatietest (PMT-K) geven de sterke en zwakke punten aan van het karakter van het kind. U krijgt zicht op de mogelijkheden van uw kind en u leert zijn/haar talenten, vaardigheden en capaciteiten beter te laten gebruiken.

Voor wie is testen bedoeld?
Herkent u zichzelf in één van de omschrijvingen hierboven? Dan kan een test voor uw kind erg nuttig zijn. Ik help u bij het vinden van antwoorden en het zetten van een stap in de goede richting. Door meer grip te krijgen op uw kind neemt ook uw zelfbewustzijn en slagvaardigheid toe.

Testen op intelligentie en persoonlijkheid
Meestal volstaat het om een kind op intelligentie en persoonlijkheid te testen. Dit geeft voldoende informatie en het is bovendien kostenbesparend.
De meest gebruikte en betrouwbare intelligentietesten zijn momenteel: de WISC III NL 2002, de RAKIT & de SON (Momenteel wordt de WPPSI III aangeboden, maar ze is nog niet beoordeeld door de COTAN)
Een test duurt ongeveer 1 dagdeel (van 8.30 - 14.00 uur) en vindt bij mij thuis plaats. Om 17.00 is het (concept) testrapport gereed voor nabespreking
 
Hoogbegaafdheid (Een betere naam is "hoog-intelligent "HIQ").
Bij de diagnose Hoogintelligent kan ik als "second opinion" naast de WISC III NL 2002, de RAKIT, de WPPSI III of de SON, de RAVEN SPM afnemen!

WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III

D. Wechsler. Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

• De Wechsler IQ test voor kinderen van 6-17 jaar
• Normen voor het gehele Nederlandse taalgebied
• Herziene handleiding 2005

RAKIT | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test

N. Bleichrodt, P.J.D. Drenth, J.N. Zaal & W.C.M. Resing

• De klassieker onder de kinder-IQ tests
• Vanaf 4;2 t/m 11;1 jaar

De RAVEN SPM

Voorbeeld: Raven Progressive Matrices

 

Uitgebreid testen (b.v. bij dyslexie, dyspraxie, NLD enz.)
Bij uitgebreid testen is het aan te bevelen om eerst leervorderingen onderzoek af te laten nemen door een remediale begeleider. Hiervoor werk ik samen met Brenda de Bresser (zie: www.deleerlink.nl

Hoe werkt een intakegesprek?
Ik start met een intakegesprek waarin we uw persoonlijke vragen vastleggen. Ik luister, stel vragen. Welke aspecten komen aan bod? Ik bied u de ruimte om samen met u uw vraag - de hulpvraag - te benoemen en uit te werken.

Hoe lang duurt een uitgebreide testsessie?
De duur van een testsessie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Een uitgebreide testsessie duurt ongeveer 2 dagdelen en vindt bij mij thuis plaats. 

Intelligentie (capaciteiten) onderzoek wordt niet vergoed door uw ziektekosten verzekeraar.