Indicatiestelling (nieuw)

Regeling Screenings- en Testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2007-2008

Voor leerlingen die afkomstig zijn vanuit het primair onderwijs of het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, kan een aanvraag tot indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs (PrO) worden ingediend bij de Regionale verwijzingscommissie VO. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de screenings- en testinstrumenten. Deze lijst wordt door het ministerie van OCW op voorstel van de voorzitters van de RVC’s VO vastgesteld.

De volgende tests van Harcourt Test Publishers zijn in de lijst toegestane instrumenten opgenomen:

NAAM TEST

Bereik

OPMERKINGEN

CATEGORIE

WISC-III-NL

6 t/m 17 jaar

Af te nemen bij leerlingen die tenminste zes jaar in Nederland of Vlaanderen wonen. Voorlopig twee jaar goedgekeurd doordat er nog geen onderzoeksresultaten naar de criteriumvaliditeit bekend zijn.

0

NPV-J

9 t/m 16 jaar

 

0

NDT

Groep 8 & Klas 1 VO

Normen 2004

0

CBSK

8-12 jaar

 

I

De Klepel

Groep 4 t/m 8 en Klas 1 VO

 

I

GIVO

Groep 8 & Klas 1

Aan te raden voor LWOO maar mag niet gebruikt worden voor (potentiële) Pro-leerlingen

I

Eén-Minuut-Test

Groep 3 t/m8 en Klas 1 VO

 

I

SVL

9-16 jaar

A-en B-versie moeten beide worden afgenomen: alle 160 items (A+B-vorm) moeten worden ingevuld anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar

II

PMT-K

10-16 jaar

 

II

VAK*

6 t/m 12 jaar

 

III

SCHOBL-R

4;2-11;2 jaar

Let op leeftijdsbereik: tot 11;2 jaar. A- en B-versie moeten beide worden afgenomen anders is de uitslag onvoldoende betrouwbaar.

III

VvGK*

6 t/m 12 jaar

 

III

Begrijpend leestests Aarnoutse

Groep 4 t/m 6

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestests, Aarnoutse

Groep 7

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Begrijpend leestests Aarnoutse

Groep 8

Versie 1996: zeer beperkt dle-bereik

III

Spellingtest voor de basisschool, Aarnoutse

Groep 3 t/m 8

Zeer beperkt dle-bereik

III

Auti-R

1 t/m 12 jaar

Dit jaar voor het laatst toegestaan

IV

 

*Harcourt zal in 2006/2007 zowel naast de nieuwe normering ook nog de oude normering van de SVL, VAK als VvGK  aanbieden, aangezien het “gele katern” van het Ministerie van Onderwijs nog de oude normering voorschrijft en deze daarom voor indicatiestelling nog van kracht is.