Hoogbegaafdheidsonderzoek: wat is er voor nodig?.

Beter is om te spreken van een onderzoek naar hoge intelligentie (HIQ).

Hoogbegaafd wil niet direct zeggen hoogintelligent. Het kan echter wl samengaan. (Denk aan de hoogbegaafde voetballers!?)

Bij hoogbegaafdheidsonderzoek kan het belangrijk dat u of de basisschool goede voorinformatie geeft m.b.t. de leerresultaten en de persoonlijkheid van het kind. (B.v. de CITO-scores)

Uit veel voorinformatie blijkt dat hoogbegaafden onzichtbaar blijven voor de leerkrachten. De schoolresultaten kunnen zelfs maar heel gewoon zijn, terwijl het kind in de veilige thuissituatie de typische hoogbegaafdheids kenmerken vertoont, zoals inventief, ondernemend, vlot bespraakt, scherpe denker.......
Wat opvalt is dat ouders wl een goed beeld hebben van de capaciteiten van het kind en de school niet.
Dit komt vooral omdat de school als "niet uitdagend" genoeg voor het hoogbegaafde kind wordt ervaren. Het heeft zijn interesse niet meer en de schoolse aandacht verslapt of komt geheel stil te liggen. Het kind wordt lui en de resultaten worden steeds minder.
De school wordt niet meer gezien en ervaren als veilig en het kind gaat onderpresteren.
Het kan van belang zijn om te weten hoe de school het kind ervaart, vandaar dat een vragenlijst deel uit kan maken van het onderzoek. De ouders krijgen altijd een vragenlijst in te vullen. De CBCL is een vragenlijst die ouders invullen. De TRF is een vragenlijst die de school invult. (Sommige ouders wensen de school buiten het onderzoek te houden)
Het is van belang te weten hoe het kind de school en zijn omgeving ervaart. (Aanvullende persoonlijkheidsonderzoeken zijn dan nodig)
Is hij nog wel gemotiveerd voor het schoolse leren?
Heeft hij last van faalangst gekregen?
En dan moet het intelligentieprofiel de oplossing, de verklaring bieden. Kan dat wl?
Een intelligentieprofiel geeft inzicht in het leervermogen van het kind. Vaak zien we naast een hoge intelligentieonderzoek k een kind met een slechte taakaanpak. Ze kunnen slordig en impulsief zijn......
Een intelligentieprofiel geeft o.a. zijn sterke- en zwakke kanten weer, zijn taal- en handelingsvermogen, concentratie, de geheugenfuncties ...........(en meer)
In een n op n situatie laten ze vaak het beste van zichzelf zien is mijn ervaring. Het is een hele uitdaging zo'n testdag en ze willen graag presteren, zichzelf bewijzen. Ze willen laten zien dat ze wl slim zijn en dat ze goed kunnen nadenken.
 
Voor zeer jonge kinderen is er dan de RAKIT, de WPPSI III en de SON, voor de wat oudere kinderen heb ik de WISC III 2002 en de SON
De SON is een zeer goed beoordeelde test, maar biedt alleen non-verbale informatie. Aangezien de talige ontwikkeling van een kind een zeer goede leervoorspeller is, wordt deze test, de SON, door mij minder gebruikt, tenzij de CITO scores rechtvaardigen dat er gn onderzoek nodig is naar de talige ontwikkeling.
 
Als aanvullende test kan ook de RAVEN SPM worden gebruikt. De RAVEN SPM meet het deductief vermogen. Deductief vermogen is het vermogen om verbanden te leggen die het kind in staat stellen om helder te kunnen denken. De test bestaat uit 60 opgaven, verdeeld in 5 sets van elk 12 opgaven.
De RAVEN is internationaal genormeerd.
 
Onderzoek naar hoge intelligentie.
 
Een combinatie van de RAVEN SPM & de SON geeft volgens mij een zeer goed beeld van de intelligentie van een kind. Beide testen doen een sterk beroep op de "mate van slimheid" van een kind.
De opbouw van de SON is zeer goed doordacht en om een goed resultaat te behalen moet het kind intelligent wel zijn.
Dit geldt ook voor de RAVEN SPM. Een (klein)nadeel van de RAVEN SPM is de normering die vr het jaar 2000 dateert. Men beweert dat kinderen n.l. steeds slimmer worden!?
Ik kan me voorstellen dat de combinatie SON & RAVEN een zeer goede indicatie geeft van de intelligentie van een kind.
 
De WISC III, WPPSI III en de RAKIT geven goede aanwijzingen over het leervermogen van een kind. Het geeft naast de performale (niet talige) intelligentie ook inzicht in de taalontwikkeling. We weten dat de taalontwikkeling en het aanpakgedrag naast de motivatie goede leervoorspellers zijn.
 
Welke keuze is nu de beste?
Als de taalontwikkeling (begrijpend lezen) van het kind bekend is door de afgenomen CITO-toetsen, die dan op A-niveau dienen te zijn en als het kind goed gemotiveerd is voor schools leren en weinig sociaal-emotionele problematiek vertoont, dan is de SON (eventueel aangevuld met de RAVEN SPM) de beste keuze. De school heeft dan al geconstateerd dat de randvoorwaarden voor leren optimaal zijn!
Voor zeer jonge kinderen t/m 6-7 jaar is de RAKIT de beste keuze. De WPPSI III is tot op heden nog niet beoordeeld door de COTAN.
 
Als het kind anderstalig is of heeft het een gehoorstoornis, dan nemen we de SON.
 
Zijn er twijfels en laat het kind op school niet zien wat het kan, dan is de keuze vanaf 6-7 jaar de WISC III (eventueel aangevuld met de RAVEN SPM) Voor kinderen uit groep 1-2 van de basisschool: de RAKIT.
 
Bij een 2 daagse optie zijn er alternatieven:
WISC III en SON
RAKIT en SON
 
 
 
Voorbeeld: matrix uit de RAVEN
 
WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III

WISC-III-NL | Wechsler Intelligence Scale for Children-III

D. Wechsler. Nederlandse bewerking: W. Kort, M. Schittekatte, M. Bosmans, E.L. Compaan, P.H. Dekker, G. Vermeir & P. Verhaeghe

De Wechsler IQ test voor kinderen van 6-17 jaar
Normen voor het gehele Nederlandse taalgebied
Herziene handleiding 2005

 

RAKIT | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test

RAKIT | Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test

N. Bleichrodt, P.J.D. Drenth, J.N. Zaal & W.C.M. Resing

De klassieker onder de kinder-IQ tests
Vanaf 4;2 t/m 11;1 jaar

 
De WPPSI geeft wl alle benodigde informatie, maar wordt volgen de COTAN (Commissie testaangelegenheden Nederland) als onvoldoende gekwalificeerd.
U heeft dan de uitslag.......
Dit wordt dan besproken n.a.v. het uitgebreide testrapport. Dit kan binnen n werkdag!
 
Contact: jpm.voets@orthopedagogiek.com en het formulier aanmelden voor een testsessie invullen.
Bellen kan ook, maar vaak ben ik bezig en wordt de telefoon door mijn man opgenomen, maar die kan desgewenst ook de meest vragen beantwoorden.
 
HOME (U komt dan op de website)
 
drs. JPM Voets, orthopedagoog