Hoogbegaafdheidsonderzoek

Een indicatie voor hoogbegaafdheid is een uitzonderlijk hoge score op de intelligentietest.

Bij de WISC III 2002 NL en de RAKIT spreekt men van een hoogbegaafd kind als de IQ-score > 130.

Ik spreek van een hoogbegaafd kind als:

Deze 3 factoren en aangevuld met een goede sociale vaardigheid bieden het kind uitstekende toekomstkansen.

Als u uw kind op "Hoogbegaafdheid" laat testen is een persoonlijkheidstest ook van belang.

Wat zijn de kosten?


Algemene definitie:

IQ > 130 + uitzonderlijke prestaties + de bereidheid om intelligentie in te zetten

Er is sprake van een probleem in de sociaal­ emotionele ontwikkeling als ze zich sociaal niet goed ontwikkelen en geen aandacht, medeleven, begrip en waardering voor anderen kunnen opbrengen.

 

Symptomen:

·        Weinig motivatie (zonder inspanning is het al goed. dus waarom dan je best doen)

·        Cognitief benaderen van sociale interacties (op een zakelijke, afstandelijke manier relaties analyseren en de reacties zijn idem). De omgeving accepteert dit vaak niet.

 

In de omgang met andere kinderen zijn er vier soorten gedragingen:

1.      Aanpassen Deze leerlingen vallen niet op. Ze kunnen heel ver gaan bij dat aanpassen met het gevaar zichzelf kwijt te raken.

2.      Storen. Ondernemend, opvallend in de groep, gaat z'n eigen gang. Ziet op een gegeven moment zichzelf ook als stoorzender en gaat zich er bij voorbaat al naar gedragen

3.      Clownesk gedrag. Gek doen voordat een ander je gek vindt

4.      Terugtrekken. Laatste optie als andere pogingen op niks zijn uitgelopen en de leerlingen geen perspectief meer ziet. B.v. storten op de computer. Weinig omgang met leeftijdsgenoten

Mogelijke oorzaken:

Verstoring in de sociaal-emotionele ontwikkeling ontstaat door een verkeerde interactie met de omgeving. Dit komt deels doordat hoogbegaafde kinderen signalen anders uitzenden en deels doordat de omgeving de signalen anders opvat dan ze bedoeld zijn.

Mogelijke prognose:

Als de interactie met de omgeving geoptimaliseerd wordt kan het kind zich goed ontwikkelen. Het is belangrijk dat de omgeving de behoeftes van het hoogbegaafde kind herkent en er adequaat op reageert.

Handelingsvoorstellen:

Hieronder nog wat "Hoogbegaafde" Links:
www.xi2.nl (Kuipers en Van Kempen)
www.werkenwaarde.nl (Frans Corten)
www.seba-interim.nl (Grethe van Geffen)
www.mensa.nl
www.hoogbegaafd.pagina.nl
www.wandelende-coach.nl
home.wxs.nl/~heuve533 (Diny van den Heuvel)