De testomgeving en wat kunt u van mij verwachten

Uw kind wordt getest en wat moet u wel en niet accepteren?

Veiligheid

Uw kind is bij mij in veilige handen. Tijdens de testsessie bent u in mijn huis aanwezig. Dit is zeker belangrijk voor kleinere kinderen. Ik test vanaf 4 jaar en 2 maanden.

Ik heb t/m oktober 2010 gedurende 25 jaar als vaste (school)orthopedagoog gewerkt bij het Helicon college te 's-Hertogenbosch. U kunt daar altijd navraag doen, als u dit wenst.

Denk na voordat u uw kind laat testen......

 1. Kinderen zijn ’s-Morgens fitter dan ‘s-middags. Hierover is iedereen het eens. ’s-Middags testen is dus niet aan te bevelen en zeker niet als ze al naar school zijn geweest. Een kind op intelligentie testen doe ik alleen 's-morgens en slechts één kind per dag. Parallel testen van meerdere kinderen is al helemaal af te raden en niet acceptabel.

 2. Pauzeren is voor jonge kinderen een eerste vereiste. Je kunt bij kinderen een test niet afraffelen. In de RAKIT (intelligentietest) handleiding wordt zelfs aanbevolen om de test  te splitsen in 2 dagdelen. Dit is meestal niet haalbaar, maar dit geeft wel aan dat “pauzeren” heel belangrijk is. De testsessie in 2 uur afraffelen…Kan dat?

 3. Testen in een omgeving met lawaai is natuurlijk nooit aan te bevelen, maar het gebeurt. Lawaai van buitenaf kan ik niet garanderen, maar in mijn huis is het stil als uw kind wordt getest. De testomgeving is kindvriendelijk.

 4. De intelligentietest (WISC III, SON, RAKIT, WPPSI) wordt u uitgelegd als u met uw kind komt. Veel ouders weten na de test niet wat de test precies inhoudt. Bij mij weet u het wel. Bij de nabespreking herkent u de eventuele moeilijkheden van uw kind tijdens de testsessie.

 5. Een kind (vooral een jong kind!) moet iets herkennen op de testdag. Ik vind het belangrijk als een kind bij binnenkomst even rustig met speelgoed kan spelen. Ik heb dan ook speelgoed in alle leeftijdsklassen. De orthopedagoog kan dan even rustig het kind observeren, een praatje maken met de ouders en zo nodig het kind even geruststellen.

 6. Bij een IQ-test gaat het eigenlijk niet om het IQ-getal (Al denken veel ouders dat). Het IQ is bij een jong kind nog niet stabiel. Het kan nog groeien. Wat vooral belangrijk is om te kijken waar de sterke- en zwakke kanten van het kind liggen. Hoe is zijn manier van aanpakken, zijn planningsgedrag. Hoe staat het met de geheugenfuncties…enz. Bij de testbespreking leg ik u al deze zaken uit en geef u, indien nodig gerichte adviezen. Voor mij is een IQ-test geen getallenreeks, maar het resultaat van de vaardigheden van uw kind.

 7. Een intelligentietest afnemen door een orthopedagoog of psycholoog zonder leservaring in het onderwijs? U kunt er voor kiezen, maar wij (mijn man en ik) hebben meer dan 25 jaar ervaring met lesgeven en leerling begeleiding. Zelf heb ik ongeveer 25 jaar voor de klas gestaan en ben tot en met 2010 verbonden geweest als vaste orthopedagoog in een schoolsetting. Ik spreek vanuit ervaring als lerares en als orthopedagoog. Mijn man, die mij assisteert is ook meer dan 35 jaar verbonden geweest als docent. Wij kunnen adviezen geven omdat wij een ruime ervaring hebben met opgroeiende kinderen en niet te vergeten onze eigen kinderen en inmiddels kleinkinderen.

 8. Testassistentes zijn opgeleid om een intelligentietest af te nemen. Ze kunnen dit ongetwijfeld. Het verslag wordt daarna ondertekend door een orthopedagoog of psycholoog. Maar….heeft deze psycholoog of orthopedagoog uw kind ook geobserveerd of zelfs niet gezien? Ik krijg zoveel telefoontjes n.a.v. testsessies door "bureaus" met vragen die niet beantwoord zijn.......door de psycholoog of orthopedagoog, die de handtekening heeft geplaatst.

 9. De kosten? Gebouw, testassistente, orthopedagoog/psycholoog. Het moet allemaal worden betaald. U kunt rekenen….? Wij kunnen het ook. U weet dat capaciteitenonderzoek geen ziekte is, derhalve wordt het niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

 10. Scholen hebben belangen. U wilt uw kind onafhankelijk laten testen? De school huurt een pedagoog/orthopedagoog voor u in of beveelt aan. In veel gevallen zijn ze objectief, maar ook zij hebben belangen!

 11. Het testrapport: U krijgt bij mij een duidelijk testrapport met een duidelijke verslaggeving van de observaties bij de subtesten. Bij een volledige testsessie (dus inclusief concentratie- en persoonlijkheidsonderzoek) krijgt u deugdelijke adviezen en aanbevelingen vanuit mijn ervaring als docent, orthopedagoog, ouder en grootmoeder (inmiddels)

Mevr. Drs. JPM Voets, orthopedagoog met als specialisatie leerstoornissen en testdiagnostiek (MO-a/b orthopedagogiek & doctoraal universiteit te Utrecht)