Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

De CBCL  
 
De CBCL wordt door de ouders in samenspraak met mij afgenomen om te kijken of er mogelijk sprake is (kan zijn) van problemen in de persoonlijkheid van het kind.
Hiermee kan niet worden aangetoond of het kind een stoornis heeft.
Een stoornis dient te worden vastgesteld door een orthopedagoog/psycholoog in samenspraak met een kinderarts of psychiater.
Een arts (kinderarts/psychiater) blijft de eindverantwoordelijke persoon.

CBCL (Child Behavior Checklist voor kinderen ), TRF (Teacher Report Form) en USR (Youth Self Report, voor kinderen vanaf 11 jaar) bewerkt voor de Nederlandse situatie door Verhulst, Koot, Akkerhuis en Veerman (1990). De CBCL is bedoeld voor ouders en de TRF voor leerkrachten. Met de CBCL en TRF kan nagegaan worden hoe ouders en leerkrachten het kind beleven. Door vragen over het kind kan vastgesteld worden welke problemen zij ervaren: internaliserende problemen, externaliserende problemen of aandachtsproblemen. De score van de lijsten levert een profiel op waarin aangegeven staat of de beleving van de invuller boven de 'klinische norm' uitkomt of tot de normale populatie behoort.
De volgende gedragsclusters en syndromen worden aangegeven: teruggetrokken, somatische klachten, angstig en depressief, sociale problemen, denkstoornissen, aandachtsprobleem, delinquent en agressief gedrag.
De CBCL en TRF worden door Resing, e.a. (2002) als goed beoordeeld in het kader van indicatiestelling. De score op een CBCL-lijst geeft een tamelijk specifieke indicatie van het type probleem, dat wil zeggen leidt tot een hypothese die vervolgens met gericht (diagnostisch) onderzoek dient te worden getoetst.

Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 6-18 jaar (CBCL/6-18)

De Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 6-18 jaar (CBCL/6-18, Child Behavior Checklist for Ages 6-18) is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over vaardigheden en gedrag van een kind. Ouders kunnen op 20 vragen over vaardigheden informatie geven over activiteiten, sociale contacten en schoolwerk. De CBCL/6-18 heeft 118 specifieke vragen over emotionele en gedragsproblemen en twee open vragen over andere problemen. Ouders kunnen aangeven hoe goed een vraag nu of in de afgelopen 6 maanden past bij een kind met behulp van de volgende antwoordmogelijkheden: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = duidelijk of vaak. De antwoorden op de vragen tellen op tot schalen. 
De vragen over vaardigheden vormen de vaardigheidsschalen Activiteiten, Sociaal en School, en samen vormen deze de schaal Totale Vaardigheden. De vragen over gedrag vormen de acht probleemschalen Teruggetrokken/Depressief, Lichamelijke Klachten, Angstig/Depressief, Sociale Problemen, Denkproblemen, Aandachtsproblemen, Normafwijkend Gedrag en Agressief Gedrag. De eerste drie probleemschalen vormen samen de schaal Internaliseren en de laatste twee de schaal Externaliseren. Alle vragen over gedrag opgeteld vormen de schaal Totale Problemen. Een indeling van de vragen over gedrag die nauw aansluit bij het classificatiesysteem van de DSM leidt tot zogenaamde DSM-schalen. Deze zes DSM-schalen zijn: Affectieve Problemen, Angstproblemen, Lichamelijk Problemen, Aandachtstekort/Hyperactiviteitsproblemen, Oppositioneel-Opstandige Problemen en Gedragsproblemen. De indeling in probleemschalen is gebaseerd op nieuwe factoranalyses die T. M. Achenbach heeft uitgevoerd op gegevens van 4.994 kinderen in GGZ-instellingen. De indeling in DSM-schalen is gebaseerd op oordelen van internationale deskundigen op het gebied van classificatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De schalen zijn genormeerd op gegevens van een steekproef uit de Amerikaanse bevolking. In deze steekproef namen 1.753 kinderen deel van 6 tot 18 jaar. Op dit moment vindt onderzoek plaats om de CBCL/6-18 te ijken voor de Nederlandse bevolking.

Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1-5 jaar (CBCL/1-5)

De Gedragsvragenlijst voor Kinderen van 1-5 jaar (CBCL/1-5, Child Behavior Checklist for Ages 1-5) is een vragenlijst waarop ouders, andere familieleden of volwassen die een kind goed kennen vragen kunnen beantwoorden over gedrag, moeilijkheden en goede dingen van een kind. De CBCL/1-5 heeft 99 specifieke vragen over emotionele en gedragsproblemen een vraag over andere problemen. Ouders kunnen aangeven hoe goed een vraag nu of in de afgelopen 2 maanden past bij een kind met behulp van de volgende antwoordmogelijkheden: 0 = helemaal niet, 1 = een beetje of soms, 2 = duidelijk of vaak. De antwoorden op de vragen tellen op tot de probleemschalen: Emotioneel Reagerend, Angstig/Depressief, Lichamelijke Klachten, Teruggetrokken, Slaapproblemen, Aandachtsproblemen en Agressief Gedrag. De eerste vier probleemschalen vormen samen de schaal Internaliseren en de laatste twee de schaal Externaliseren. Alle vragen over gedrag opgeteld vormen de schaal Totale Problemen. Een indeling van de vragen over gedrag die nauw aansluit bij het classificatiesysteem van de DSM leidt tot zogenaamde DSM-schalen. Deze vijf DSM-schalen zijn: Affectieve Problemen, Angstproblemen, Pervasieve Ontwikkelingsproblemen, Aandachtstekort/Hyperactiviteitsproblemen en Oppositioneel-Opstandige Problemen. De indeling in probleemschalen is gebaseerd op nieuwe factoranalyses die T. M. Achenbach heeft uitgevoerd op gegevens van 1.728 kinderen in GGZ-instellingen. De indeling in DSM-schalen is gebaseerd op oordelen van internationale deskundigen op het gebied van classificatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De schalen zijn genormeerd op gegevens van een steekproef van 700 kinderen uit de Amerikaanse bevolking. Op dit moment vindt onderzoek plaats om de CBCL/1-5 te ijken voor de Nederlandse bevolking.

Meer informatie: www.aseba.nl 

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017