PDD-NOS Handelingsvoorstellen
 
         De omgeving aanpassen en voorspelbaar maken door regelmaat.
         "spannende" situaties voorbereiden.
         Veel verbaliseren, met name begrippen.
         Moeilijke sociale situaties voorbereiden.
         Het kind "ontsnappingsstrategieŽn" voor moeilijke situaties aanleren.
         Instructie "stap voor stap" geven.
         Gedrag regulieren door bij het eerste teken dat het mis is corrigeren en een andere vorm van afreageren kiezen.
         Bij corrigeren niet al te veel woorden gebruiken. Het kind probeert met woorden grip te krijgen op een situatie, maar daardoor lost het zijn problemen niet op.
         Sociale doelen niet te hoog stellen. Veel herhalen, kleine stapjes.
         Duidelijke grenzen stellen. Claimend gedrag is kenmerkend. Negatief gedrag meteen corrigeren en positief gedrag meteen belonen met een materiŽle versterker.
         Een neutrale, zakelijke benadering.       .
         Een veilige, voorspelbare leef-/leeromgeving
         Preventief ingrijpen, voor het kind vervalt in rigide gedrag of paniek.
         Je niet laten irriteren. Gedragsproblemen komen voort uit onmacht.
         Simpele en duidelijke taal gebruiken, geen beeldspraak en grapjes.
         Het kind verbaal niet overvragen.
         Gebruik maken van de goede visuele waarneming (pictogrammen, visualiseren).

Mogelijke prognose:

*          Deze kinderen kunnen alleen functioneren als hun omgeving wordt aangepast.

*          De mate van de problemen die zich voor kunnen doen is afhankelijk van de ontwikkeling van de rechterhersenhelft en dus persoonlijk verschillend.

*          Doordat deze kinderen verbaal heel sterk overkomen wordt het probleem lang niet altijd onderkend.