Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Technieken om probleemgedrag te stoppen:

Bewust negeren: 

bij gedrag waarbij de volwassene wordt uitgelokt tot agressie. Bepaald gedrag kan nodig zijn voor spanningsontlading. Stoppen doet het gedrag eerder toenemen  dan afnemen, Negeren leidt soms tot snelle beëindiging.

Signaal tussenkomst :

Wanneer een kind geen oog heeft voor gevaar of geen besef van de onaanvaardbaarheid. Geef een seintje.Je hebt vaak te doen met gedrag waarvan het kind zelf weet dat het niet goed is, maar het voelt zich ertoe aangetrokken. Je moet wel een goede relatie met het kind hebben anders lukt dit niet. Deze techniek werkt goed bij opvoeders van normaal en goed aangepaste kinderen.

Nabijheidinvloed en aanrakingsinvloed :

Bij ordeverstoringen, opwinding, angst, onrust. Dichtbij een kind gaan staan of zitten. Kalmerende werking, niet bedoeld als waarschuwing voor straf. Je ondersteunt het kind. Bij sommige kinderen is nabijheid niet toereikend, een arm om de schouder of klopje op de schouder. Belangrijk bij overspoeling door impulsiviteit. Tegenindicaties: als je als gezagsdrager niet geaccepteerd bent, jaloezie van andere kinderen.

Opname in de interesse relatie:

dwingen een volwassene aan te kijken. Jonge kinderen vragen frequent hierom. Bij gestoorde kinderen blijft dit ook op latere leeftijd noodzakelijk. Door het oogcontact kun je de relatie met jou in het vizier brengen. Dit helpt soms beter dan hindering of tegendreiging. Voorwaarde is wel een goede relatie met de leerling. Het is geen tovermiddel. Let op welke soort boosheid speelt.

Spanningsontlading door humor:

je demonstreert hierbij onkwetsbaarheid, bij de persoon in kwestie ontstaat opluchting en schuldgevoelens worden bespaard.

Hulp bij hindernissen:

bij intensieve uitbarstingen van gedrag (iets niet zelf af kunnen maken). Let op gevaar van overbescherming en ontstaan van afhankelijkheid.

Tussenkomst door interpretatie:

Je probeert betekenis te geven aan een voor het kind misverstane situatie. Je drukt de leerling met de neus op de realiteit. Dit lukt alleen als het kind niet woedend is. Heftige impulsen kunnen moeilijk gestopt worden. De interventie is preventief van aard.

Hergroepering:

Drie manieren horen hierbij:

Verandering van taakverdeling binnen de groep. Groepssamenstelling veranderen. Verwijderen uit de klas. Dit wordt gedaan om een beginnende kettingreactie te voorkomen of te onderbreken.

Herstructurering:

Een activiteit laten vallen en vervangen door een meer passende activiteit.

Kanttekening hierbij: er wordt weinig gedaan aan de grondstoornis.

Rechtstreeks appèl:

Er moet wel gevoel voor de situatie zijn. Je doet beroep op de redelijkheid van de leerling. De relatie met de leerkracht moet wel goed zijn!

Soorten appèl: aan de persoonlijke relatie. Gevolgen realiteit. De verwachtingen van de omgeving. Normbesef. Trots en teleurstelling. Hiërarchie en gezag enz.

Beperking van ruimte en materiaal:

Gericht op het vermijden van bepaalde vrijheden van leerlingen.

Antiseptische verwijdering:

Verwijderen uit een conflictsituatie. In situatie waarin zelfcontrole van leerling en/of docent in gevaar komt. Lichamelijk gevaar. Prikkelende invloed van de groepssituatie b.v. vechtpartijen. Het kan ook zijn een niet te beteugelen prikkelingseffect (er is reeds een kettingreactie van rotzooi trappen)  De groep moet wel als geheel verder kunnen, oppassen voor zondebok verschijnselen en ook verlies van persoonlijk contact voor degene die wordt verwijderd.

Lichamelijke bedwinging:

Bij slaan of schoppen.

Autoritair verbod:

Duidelijk het negatieve gedrag afkeuren. Je moet dan wel overwicht  hebben.

Beloften en beloningen:

Voor leerlingen moet er de mogelijk zijn om beloften en beloningen te kunnen verdienen. (Fatalisme en rivaliteit vermijden!)

Straffen en bedreigen:

Straf moet altijd leiden tot gedragsverandering, anders heeft het geen opvoedende waarde.

HOME (www.orthopedagogiek.com)

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017