Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

Behandeling rekenproblemen

Als men de drie subtypen als mogelijke knelpunten in het rekenen zou opvatten, dan zou men bij een kind met een hardnekkig rekenprobleem deze drie kernthema’s goed moeten onderzoeken.

  • Begin dan bij het getalinzicht (type 1). Gebruik concreet materiaal (getallenlijn, abacus) om dit inzicht een stevige basis te geven.
  • Kijk dan naar de methodiek (type 2). Heeft een kind hiermee moeite, biedt dan één oplossingsstrategie aan. Biedt die oplossingsstrategie zo aan dat er een aantal stapjes worden gedaan die het kind zelf kan zetten (zonder het geheugen te veel te belasten!). Pas als er voldoende inzicht is in het getalsysteem en begrip van de operaties, valt er iets te onthouden.
  • Zorg voor een minimale geheugenbelasting (type 3). Houd de instructies kort en bondig en werk met rekenstrategieën die het werkgeheugen zo min mogelijk belasten. Automatiseert het ondanks alles niet, laat het kind dan hulpmiddelen gebruiken zoals een tafelkaart. In extreme gevallen zul je een kind zelfs moeten voorbereiden op het gebruik van een rekenmachine. Daarvoor moet het in ieder geval uitkomsten kunnen schatten om ‘rare’ fouten te voorkomen.
Het lijkt mij niet geheel zinvol om een verklaring van dyscalcullie af te geven.
Beter is de oorzaak van het rekenprobleem te onderzoeken en tijdens het rekenen concreet materiaal te laten gebruiken.
Verkeerd rekenen aanleren, te snel automatiseren leidt vaak tot rekenproblemen.
Het zou goed kunnen dat rekenproblemen ontstaan door een onjuiste didactiek.
 
De didactische Methode "Slagwerk" (www.educatheek.nl) is een goed voorbeeld hoe het wél moet!
 
Methode Slagwerk
Zelfstandig de basisstof voor rekenen en wiskunde herhalen, inoefenen en afronden? Met de elf oefenboekjes van Slagwerk Rekenen kan dat. De uitgave is bestemd voor kinderen vanaf de tweede helft van groep 3 tot en met groep 8. Slagwerk Rekenen is ook te gebruiken als remedial teaching materiaal.

Slagwerk rekenen in het kort
  - Zelfstandig basisstof herhalen;
  - Telkens een type oefenstof centraal;
  - Controlerijtje voorkomt verkeerd inoefenen.
 
Zo werkt het
Na een korte instructie volgt een controlerijtje. Hiermee kan de leerling zelf nagaan of hij de instructie goed begrepen heeft. Daarna begint het concrete oefenwerk, dat wordt afgesloten met een finalerijtje, waarin de leerling kan laten zien dat hij de oefenstof beheerst. Als 'toetje' volgt dan nog een creatieve opdracht.

Materialen
Er zijn 11 verschillende oefen- en antwoordenboekjes beschikbaar en een toelichting.
Voor groep 3 is er één oefenboekje met bijbehorend antwoordenboekje. Voor de groepen 4 t/m 8 zijn er per jaargroep steeds twee oefenboekjes en twee antwoordenboekjes.

Leerstof
Elke taak bestaat uit twee werkbladen, waarin telkens een type oefenstof centraal staat. Hierdoor is het voor de leerling gemakkelijk zich op de leerstof te concentreren.
De werkbladen bevatten de gangbare oefeningen voor rekenen en wiskunde in de betreffende jaargroep. De goed doordachte opbouw maakt het makkelijk materiaal voor zelfstandig werken.
 

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017