Omschrijving type gedrag: agressief gedrag

 

Definitie:

Agressief gedrag is gedrag dat gericht is op vernietiging en of op het toe brengen van schade. Ieder mens heeft de mogelijkheid tot agressief gedrag. Het hangt mede van de omgeving af , wanneer en in welke mate het tot agressie komt.

Symptomen:

Het is wetenschappelijk vastgesteld dat ieder mens in meerdere of mindere mate agressieve impulsen heeft. Of die agressie er inderdaad uit komt, hangt af van een aantal factoren

Mogelijke oorzaken:

 

Mogelijke prognose:

Mensen moeten leren om met hun agressieve gedrag om te gaan en dit dus te beheersen. Kinderen moeten leren hun boze gevoelens niet altijd in zomaar agressief gedrag om te zetten, maar ze op een andere manier te uiten. Bovendien hoeven deze gevoelens niet naar buiten te komen, maar het is soms ook mogelijk om deze in jezelf te verwerken.

Handelingsvoorstellen:

Strenge straffen zijn niet het goede voorbeeld om een kind te corrigeren, Het kind kan namelijk op dat moment.zien hoe iemand zich agressief kan gedragen. Soms kan het wenselijk zijn agressief gedrag onmiddellijk te beŽindigen en de afkeur te onderstrepen met straf.

Effectieve manier van straffen:

Hyper agressieve kinderen hebben speciale, professionele hulp nodig. In het onderwijs wordt steeds meer van ons verwacht dat leerkrachten in staat zijn om met dit soort gedrag om te gaan. 

Hieronder zijn enkele punten beschreven om op de juiste en doeltreffende manier te handelen.