Aanpassingsstoornissen

Emotionele en gedragsmatige overreactie op een herkenbare stressveroorzakende situatie of gebeurtenis, die zich binnen 3 maanden na die stressveroorzakende factor voordoet. Deze stoornis leidt tot beperkingen in sociaal en beroepsmatig functioneren, ernstiger dan men 'normaal' zou verwachten.

Stress brengt het lichaam in staat van paraatheid: de polsslag versnelt, de spieren spannen zich en de ademhaling wordt sneller en dieper. Die spanning helpt een chauffeur bijvoorbeeld om snel op de rem te trappen als er plotseling een kind voor zijn auto schiet. Stress stelt mensen in staat extra alert te reageren en geconcentreerd te werken aan een lastige klus of een moeilijk examen. Na afloop van zon gebeurtenis vloeit de spanning vanzelf weg.
Deze stress is niet ongezond. Het hoort bij het leven en komt bij iedereen voor. Maar sommige situaties leveren stress op zonder dat deze effectief te gebruiken is. Veel mensen raken bijvoorbeeld gestresst tijdens hun dagelijkse verblijf in de file. Mensen bouwen ook stress op wanneer de werkdruk constant te hoog is of er thuis voortdurend spanningen zijn door ziekte of ruzies. Die stress is niet meer gezond, maar veroorzaakt overbelasting en uitputting. In het ergste geval kan dit uitmonden in overspannenheid of burnout.

Overspannenheid - ook wel burn-out genoemd - wordt vaak afgedaan als een diagnose voor een iemand met een wat gevoelig karakter. Echter, iedereen met een te hoge werkdruk en/of teveel spanning in zijn dagelijks bestaan, kan een burn-out krijgen (wat hetzelfde is als overspannen raken). Ook wordt een burn-out langzaam opgebouwd, maar pas als iemand uitvalt uit het arbeidsproces wordt de diagnose burn-out / overspannen gesteld. Voor de buitenwereld is er dan van het ene op het andere moment sprake van een probleem, terwijl dat er natuurlijk al langer was.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 10 werknemers in Nederland last heeft van burn-out klachten. Vrouwen en mannen hebben er ongeveer even vaak last van. Als je last hebt van burn-out ben je dus zeker niet de enige. De termen overspannen en burn-out worden door elkaar heen gebruikt. Burn-out is de Engelse vertaling van "opgebrand" of "overspannen" en wordt in Nederland met name gebruikt voor werk-gerelateerde overspannenheid.