Aandacht stoornissen

Aandacht stoornissen: Stoornissen op basis van een neurologische dysfunctie.
 
ADHD
ADHD kenmerkt zich door een aanhoudend patroon van gebrek aan aandacht en/of hyperactiviteit-impulsiviteit, welke verschijnselen zich meer frequent en in ernstige vorm voordoen, dan bij individuen op een vergelijkbaar ontwikkelingsniveau.
3 kenmerken worden genoemd: aandachtstoornissen, impulsiviteit en overbeweeglijkheid. 
MBD (minimal brain damage/dysfunction)
Een minder gebruikte term voor het huidige ADHD-DCD-APOS. 
 
ADD (Attention Disorder Deficit)
ADD kenmerkt zich door stoornissen in de voortdurende continue aandacht (continue sustained attention) en in de selectieve aandacht (selective attention)
 
DCD (Developmental coordination disorder)
Stoornis in de planning en coŲrdinatie van lichaamshouding en beweging. Kenmerken: houterigheid en gestoorde fijne motoriek. 
 
PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder-Not otherwise Specified)
Dit is een vorm van autisme
Een ziekte beeld tengevolge van een stoornis in een bepaald hersengebied, waarbij de symptomen lijken op het ADHD syndroom.
 
APOS (A-typische Pervasive ontwikkelings stoornis)
 
Autisme
Beperking in de sociale interacties. Stoornissen in de vorm van non-verbaal gedrag zoals: oogcontact, gelaatsuitdrukking, lichaamshouding en gebaren. Afwezigheid van sociale of emotionele wederkerigheid.
Problemen met de symbolische functie van de taal. Stereotiep gedrag en herhaald eigenaardig woordgebruik. Afwezigheid van fantasiespel en imitatiegedrag.
Vastzitten aan routines en rituelen en aanhoudende preoccupatie aan delen van voorwerpen.
Behandel mogelijkheden 
Medicatie of dieet
Werken aan de organische voorwaarden. Doorverwijzing naar huisarts, specialist.
Psychodiagnostisch onderzoek is vereist.
Er wordt gekeken naar:                                                                                       
Men past de taak aan de mogelijkheden van het kind aan.
BehandelingsstrategieŽn gericht op het optimaliseren van planning en organisatie van het gedrag.
Model leren (modeling)                                                                                         
Het is de bedoeling dat het kind een betere controle krijgt over informatie die het moet hanteren.
Behandelingsstrategie gericht op de sociale- en materiele omgeving van het kind. Structureren van de situatie.
Behandelingsstrategie gericht op de persoon als totaliteit. Optimalisering van de motivatie en zelfacceptatie van het kind.