De WAIS Intelligentietest

Wechsler. Nederlandstalige bewerking: uitgeverij Pearson (www.pearson-nl.com)

ē Dť Wechsler IQ-test voor volwassenen
ē Normgroep uitgebreid t/m 85 jaar
ē Herziene Technische Handleiding 2005

De WAIS-III-NL is een individueel toepasbaar klinisch instrument waarmee het intellectuele vermogen van volwassenen tussen de 16 en 85 jaar kan worden bepaald. Hoewel de essentiŽle kenmerken van de voorlopers van de test behouden zijn gebleven, bevat de WAIS-III-NL nieuwe normen en zijn het testmateriaal, de testinhoud en de afnameprocedures aangepast aan deze tijd. De WAIS-III-NL kan ingezet worden als psycho-educationele test, als hulpmiddel bij klinisch onderzoek, voor selectieprocedures en om neurologische- & psychiatrische stoornissen vast te stellen.

Doel
Bepalen van de algemene intelligentie.

Doelgroep
De test is bedoeld voor volwassenen van 16 tot en met 85 jaar.

Beschrijving
De Nederlandse bewerking van de WAIS-III-NL is een adaptatie van de Amerikaanse WAIS-III-NL. Deze laatste is op zijn beurt weer gebaseerd op de Amerikaanse WAIS-R (is nooit in Nederland verschenen). De Amerikaanse WAIS-R is de opvolger van de oorspronkelijke WAIS die destijds ook als adaptatie in Nederland is verschenen.
De WAIS-III-NL bestaat uit 16 subtests, waarvan er 2 optioneel zijn: 1. Onvolledige Tekeningen, 2. Woordenschat, 3. Symbool Substitutie, 4. Overeenkomsten, 5. Blokpatronen, 6. Rekenen, 7. Matrix Redeneren, 8. Cijferreeksen, 9. Informatie, 10. Plaatjes Ordenen, 11. Begrijpen, 12. Symbool Zoeken, 13. Cijfers en Letters, 14. Figuur Leggen, 15. Symbool KopiŽren (optioneel) en 16. Symbool Substitutie/Incidenteel leren.
Verbale en Performale subtests worden afwisselend afgenomen. Dit stelt de proefleider in staat de aandacht van de cliŽnt langer vast te houden.

Normering
Voor de WAIS-III-NL zijn normen verzameld voor mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 t/m 85 jaar. De normen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van Belgen en Nederlanders naar, onder andere, opleidingsniveau (van lagere school tot universiteit).

Afname
De WAIS-III-NL wordt individueel afgenomen en geschiedt volgens de pen-en-papier methode. De afnameduur is persoonsafhankelijk.