De WPPSI-III-NL

De WPPSI-III-NL is een testbatterij samengesteld uit drie type subtests, namelijk kerntaken, die worden gebruikt om een totaal IQ te berekenen. (De WPPSI III NL is vergelijkbaar met de WISC III NL voor oudere kinderen)

(Note: de WPPSI-R is inmiddels vervallen).

De WPPSI III NL is half september 2009 ter beoordeling aangeboden aan de COTAN. De COTAN streeft ernaar om de beoordeling in februari 2010 te publiceren in de COTAN Documentatie (www.cotandocumentatie.nl). (COTAN=commissie testaangelegenheden Nederland. Deze instantie beoordeelt de testen.)

Deze taken worden afgenomen wanneer maten voor verbaal IQ, performaal IQ en FSIQ gewenst zijn. Verder zijn er aanvullende tests die de mogelijkheid bieden om aanvullende informatie te verzamelen over het cognitief en intellectueel functioneren van het kind. De aanvullende tests worden gebruikt ter vervanging van kerntaken en/of om aparte schalen/maten te berekenen. Tenslotte zijn er optionele subtests in de batterij opgenomen.
Op basis van deze subtests kan een aanvullende schaal/maat berekend worden. Deze subtests kunnen echter niet gebruikt worden ter vervanging van één van de
kerntaken. Of een subtest tot de kerntaken, aanvullende tests of optionele subtests behoort, is leeftijdsafhankelijk. De bepaling van de schalen is
gebaseerd op theoretische, klinische, praktische en psychometrische gronden.
 

De WPPSI-III-NL is samengesteld uit 14 subtests welke onderverdeeld zijn in:
kerntaken, aanvullende subtests en optionele subtests (*):

1. Informatie
2. Blokpatronen
3. Receptieve woordenschat (*)
4. Woordenschat
5. Figuur leggen
6. Woord redeneren
7. Matrix redeneren
8. Plaatjes concepten
9. Substitutie
10. Plaatjes benoemen (*)
11. Substitutie
12. Begrijpen
13. Onvolledige tekeningen
14. Overeenkomsten