Persoon-situatie

   

  General aptitude test battery (GATB). - Woerden : Stichting GATB-research, 1971
  Code: C13.anoniem. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: bepaling geschiktheidsfactoren, m.n. t.b.v. beroepskeuze, personeelsselectie. Schalen: intelligentie, verbaal vermogen, numeriek vermogen, ruimtelijk inzicht, vorm-waarneming, waarneming van administratief materiaal, motorische coordinatie.
  CoTAN: 2000 I: 139 (4.2), 146 (5.1), II: 786-94, I: 277 (13.2), I: 450 (25.1), I: 468 (26.5); 1992 en aanv. (5.1, 13.3)

  [De schaal voor interpersoonlijk gedrag : adolescenten] (SIG-A). - [S.l. : s.n.], [199X]
  Code: C13.Arrindell. Taal: NL. Doelgroep: adolescenten; - jaar. Meetpretentie: - . Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: SIG [C13.Arrindell]. Bew. van SIG
  CoTAN: 2000 I: 324-5, II: 937-8 (17.6); 1992 (17.6)

  Maudsley marital questionnaire (MMQ) / Arrindell, W.A.; Boelens, W.; Lambert, H.. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Klinische Psychologie, 1983
  Code: C13.Arrindell. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, partners; 18-65 jaar. Meetpretentie: (on)tevredenheid algemeen, relatie partner. Schalen: emotionele band partner, sexuele relatie, algemene levenssatisfactie.
  Annotatie: bew. van: MMQ / M.J. Crowe (1978)
  CoTAN: 2000 I: 346-7, II: 958-60 (20.3); 1992 (20.5)

  EMBU (EMBU) / Arrindell, W.A.; Emmelkamp, P.M.G.; Brilman, E.; Monsma, A.. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, vakgroep Klinische Psychologie, 1983
  Code: C13.Arrindell. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: herinneringen opvoedgedrag ouders. Schalen: verwerping, emotionele warmte, overbescherming, verwenning.
  Annotatie: bew. van: Egna minnen betršffande uppfostran / C. Perris e.a. (1980)
  CoTAN: 2000 I: 345-6 (20.2); 1992 (20.4)

  De schaal voor interpersoonlijk gedrag : deel 1 (SIG) / Arrindell, W.A.; Groot, P.M. de; Walburg, J.A.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1984
  Code: C13.Arrindell. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 13-65 jaar. Meetpretentie: spannings- en vermijdingsaspecten interpersoonlijk gedrag. Schalen: uiten negatieve gevoelens, uiten onzekerheid en eigen ontoereikendheid, zichzelf kenbaar maken, uiten positieve gevoelens, algemene spanning, frequentie.
  CoTAN: 2000 I: 322-4, II: 931-6 (17.5); 1992 (17.6)

  Familie relatie test : experimentele uitgave (FRT 1983) / Baarda, D.B.; Londen, A. van; Londen-Barentsen, W.M. van (vert. en bew.) ; Bene, E.; Anthony, J. (oorspr. auteurs). - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1983
  Code: C13.Baarda. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 4-12 jaar. Meetpretentie: emotionele relaties gezinsleden. Schalen: emotionele relaties.
  Annotatie: bew. van: Children's version of the family relations test / E. Bene, J. Anthony (1978). Zie ook latere uitg.: 1999 [C13.Baarda]
  CoTAN: 2000 I: 320-1 (17.3); 1992 (17.4)

  Familie relatie test : handleiding (FRT 1999) / Cťlestin-Westreich, S.; Baarda, B.; Ponjaert-Kristoffersen, I. (vert. en bew.). - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 1999
  Code: C13.Baarda. Taal: NL. Doelgroep: kinderen; 4-12 jaar. Meetpretentie: emotionele relaties gezinsleden. Schalen: emotionele relaties.
  Annotatie: bew. van: Children's version of the family relations test / E. Bene, J. Anthony. - Windsor : NFER Nelson, 1978. Zie ook eerdere uitg.: 1983 [C13.Baarda]
  CoTAN: 2000 I: 320-1 (17.3); 1992 (17.4)

  Vragenlijst organisatiestress-D : handleiding. Stressgegevens in de bedrijfsgezondheidszorg : een evaluatie van de bruikbaarheid van stressvragenlijsten (VOS-D) / Bergers, G.P.A.; Marcelissen, F.H.G.; Wolff, Ch.J. de; Weel, A.N.H.; Winnubst, J.A.M.. - Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen, Psychologisch Laboratorium, Stress Groep Nijmegen, 1986
  Code: C13.Bergers. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; werknemers; 18-65 jaar. Meetpretentie: organisatiestress. Schalen: overbelasting; rolonduidelijkheid; verantwoordelijkheid; rolconflict; gebrek hulp chef en collega's; werkplekgebondenheid; gebrek beslissingsmogelijkheid; gebrek zinvolheid; toekomstonzekerheid; gebrek arbeidssatisfactie; piekeren; psychische klachten.
  Annotatie: zie ook: VOS [C13.Reiche]. Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]
  CoTAN: 2000 I: 126, II: 772-3 (3.3); 1992 (3.5)

  De Utrechtse coping lijst voor adolescenten (UCL-A) / Bijstra, J.O.; Jackson, S.; Bosma, H.A.. - [S.l. : s.n.], 1994
  Code: C13.Bijstra. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, adolescenten; 12-17 jaar. Meetpretentie: copinggedrag confrontatie met problemen. Schalen: actief aanpakken, pallitatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, depressief reactiepatroon, expressie emoties, geruststellende en troostende gedachten.
  Annotatie: overdr. van: Kind & adolescent 1994, 15 (2): 98-109. Zie ook: Personality and individual differences 1994, vol. 16 nr. 5: 767. SIG-A [C13.Arrindell], en: UCL [C13.Schreurs]
  CoTAN: 2000 I: 66-7, II: 701-3 (1.11); 1992 (1.6)

  Nijmeegse ouderlijke stress index : meetinstrument voor de vaststelling van stress bij opvoeders : een uitgebreide versie (NOSI) voor psychodiagnostische doeleinden en een verkorte versie (NOSIK) voor signaleringsdoeleinden (NOSI/NOSIK) / Brock, A.J.L.L. de; Vermulst, A.A.; Gerris, J.R.M.; Abidin, R.R. (oorspr. auteur). - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1992
  Code: C13.Brock. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, ouders, opvoeders; 18-65 jaar. Meetpretentie: stressbeleving opvoeding kind, beleving kind gedragsstijlen. Schalen: competentie, rolrestrictie, hechting, depressie, gezondheid, sociale isolatie, huwelijksrelatie, aanpassing, stemming, afleidbaarheid, veeleisendheid, positieve bekrachtiging, acceptatie, levensgebeurtenissen.
  Annotatie: bew. van: Parenting stress index / R.R. Abidin. - Charlottesville, Va : Pediatric Psychology Press, cop. 1983. Op omslag: Handleiding : experimentele versie
  CoTAN: 2000 I: 61 (1.6), I: 330 (17.11), I: 352-3, II: 960-1 (20.9); 1992 en aanv. (1.8, 20.10)

  Motoriektest voor zwakzinnigen (MTZ) / Costenoble, J.E.F.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1991
  Code: C13.Costenoble. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; verstandelijk gehandicapten; 3-16 jaar. Meetpretentie: motorische prestaties grove motoriek. Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 187
  CoTAN: 2000 I: 102-3, II: 742 (2B.7), I: 539 (29.3); 1992 en aanv. (2.12)

  IOA : Inventarisatielijst omgaan met anderen : een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden. Herziene handleiding deel 2 (IOA) / Dam-Baggen, C.M.J. van; Kraaimaat, F.W.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1987, 1990
  Code: C13.Dam. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: problemen omgang anderen, sociale angst, sociale vaardigheden. Schalen: spanning, frequentie, kritiek geven, aandacht vragen eigen mening, waardering uitspreken voor ander, initiatief nemen contact, jezelf waarderen.
  Annotatie: zie ook: Sociale angst en non-assertiviteit bij psychiatrische patienten / Van Dam-Baggen (1987) [C13.Dam]
  CoTAN: 2000 I: 326-8, II: 938-42 (17.8); 1992 (17.7)

  Sociale angst en non-assertiviteit bij psychiatrische patiŽnten: onderzoek in de klinische praktijk (IOA) / Dam-Baggen, Rien van. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1987
  Code: C13.Dam. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: problemen omgang anderen, sociale angst, sociale vaardigheden. Schalen: spanning, frequentie, kritiek geven, aandacht vragen eigen mening, waardering uitspreken voor ander, initiatief nemen contact, jezelf waarderen.
  Annotatie: proefschr. Utrecht. Zie ook: IOA [C13.Dam]
  CoTAN: 2000 I: 326-8, II: 938-42 (17.8); 1992 (17.7)

  Cognitieve aspecten van sociale angst bij kinderen : een psychometrisch onderzoek = Cognitive aspects of social anxiety in children : a psychometric study : (with a summary in English) (SAS-K) / Cohen-Kettenis, Peggy Tine; Dekking, Y.M.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1980
  Code: C13.Dekking. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-12 jaar. Meetpretentie: sociale angst. Schalen: sociale angst.
  Annotatie: proefschr. Utrecht
  CoTAN: 2000 I: 357, II: 966-8 (21.2), 2000 I: 587 (23.13); 1992 (21.2)

  Voorlopige handleiding bij de sociale angstschaal voor kinderen (SAS-K 1977) / Dekking, Y.M.. - Amsterdam : Psychologisch Laboratorium, afd. Ontwikkelingsleer, 1977
  Code: C13.Dekking. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-12 jaar. Meetpretentie: sociale angst. Schalen: 6 subschalen aspecten sociale angst.
  Annotatie: latere uitg.: 1983 [C13.Dekking]
  CoTAN: 2000 I: 357, II: 966-8 (21.2), 2000 I: 587 (23.13); 1992 (21.2)

  S.A.S.-K : sociale angstschaal voor kinderen (SAS-K 1983) / Dekking, Y.M.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1983
  Code: C13.Dekking. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 9-12 jaar. Meetpretentie: sociale angst. Schalen: 6 subschalen aspecten sociale angst.
  Annotatie: eerdere uitg.: 1977 [C13.Dekking]
  CoTAN: 2000 I: 357, II: 966-8 (21.2), 2000 I: 587 (23.13); 1992 (21.2)

  Observatieschaal van verpleegkundigen voor evaluatie van intramurale patiŽnten (NOSIE-30) / Dingemans, P.M.A.J.; Bleeker, J.A.C.; Frohn-de Winter, M.L.. - Amsterdam : Psychiatrisch Centrum, Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van Amsterdam (AZUA), 1985
  Code: C13.Dingemans. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; psychiatrische patiŽnten; 18-65 jaar. Meetpretentie: beoordeling veranderingen, evaluatie behandeling. Schalen: prikkelbaarheid; sociale interesse; sociale vaardigheid/zelfverzorging; psychose; vertraagde motoriek; depressiviteit.
  Annotatie: bew. van: Nurses' observation scale for inpatient evaluation / G. Honigfeld, C.J. Klett (1980)
  CoTAN: 2000 I: 105-7, II: 745-7 (2B.10); 1992 (2.15)

  Arbeid en stress : het vaststellen van aanpassingsproblemen in werksituaties. Vragenlijst voor onderzoek van de ervaren gezondheidstoestand (VOEG) / Dirken, J.M.. - Groningen : Wolters-Noordhoff ; Leiden : Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde TNO, 1969
  Code: C13.Dirken. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; handarbeiders; 18-65 jaar. Meetpretentie: aanpassingsproblemen, stress, mate algemeen welbevinden. Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]. Diss.: Het meten van 'stress' in industriŽle situaties
  CoTAN: 2000 I: 124, II: 766-72 (3.1); 1992 (3.1)

  Schaal voor interpersoonlijke waarden (SIW) / Drenth, P.J.D.; Kranendonk, L.J.. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1973
  Code: C13.Drenth. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: waardenstructuur. Schalen: sociale steun; conformiteit; erkenning; onafhankelijkheid; altruÔsme; leiderschap.
  Annotatie: bew. van: Survey of interpersonal values / L.V. Gordon (1960) [11.Gordon]
  CoTAN: 2000 I: 361, II: 970-2 (22.2); 1992 (20.1)

  Schaal voor interpersoonlijke waarden : Nederlandse bewerking van de Survey of interpersonal values. SIW & SPW normen voor de selectie & beroepskeuze praktijk : handleiding (SIW/SPW) / Hogerheijde, Rein P.; Drenth, Pieter J.D.; Kranendonk, Leo J.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1973, 1996
  Code: C13.Drenth. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: waardenstructuur. Schalen: sociale steun; conformiteit; erkenning; onafhankelijkheid; altruÔsme; leiderschap.
  Annotatie: vert. en bew. van: Survey of interpersonal values / L.V. Gordon (1962)
  CoTAN: 2000 I: 171-2, II: 809-11 (10.2), I: 616 (33.1); 1992 (20.1)

  Medisch psychologische vragenlijst voor hartpatiŽnten (MPVH) / Erdman, R.A.M.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1982
  Code: C13.Erdman. Taal: NL. Doelgroep: volwassen hartpatiŽnten; 18-99 jaar. Meetpretentie: welbevinden hartpatiŽnten. Schalen: welbevinden, invaliditeitsbeleven, ontstemming, sociale geremdheid.
  CoTAN: 2000 I: 366-7, II: 974-5 (23A.1); 1992 (20.3, 23.2)

  Gezinssysteemtest : handleiding (GEST) / Gehring, Thomas M.. - Lisse : Swets Test Services, 1995
  Code: C13.Gehring. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; 6-65 jaar. Meetpretentie: relatiestructuren gezin en gezinssituatie. Schalen: aspecten: stabiliteit, flexibiliteit, waarnemingsverschillen, cohesie, hiŽrarchie, intergenerationele coalities en hiŽrarchie-omkeringen, generatiegrenzen, organisatiestructuur.
  Annotatie: vert. van: Familiensystemtest (FAST) (1986)
  CoTAN: 2000 I: 669-70 (38.5)

  Geriatric mental state schedule (GMS A-III) / Hooijer, C.. - Amsterdam : Vrije Universiteit, Psychiatrie, 1986
  Code: C13.Hooijer. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; ouderen, bejaarde patiŽnten; 70-90 jaar. Meetpretentie: differentiaaldiagnose gedragsstoornissen. Schalen: depressie; angst; paranoÔde wanen; depersonalisatie/derealisatie; aantasting geheugen; desorientatie; disfunctioneren (hersen)schors; gebrek inzicht; onbegrijpelijkheid.
  Annotatie: bew. van: Geriatric mental state schedule / J.R.M. Copeland (1976)
  CoTAN: 2000 I: 79-80, (2A.5); 1992 (2.19)

  Beoordelingsschaal voor oudere patiŽnten (BOP) / Kam, P. van der; Mol, F.; Wimmers, M.F.H.G.. - Deventer : Van Loghum Slaterus, 1971
  Code: C13.Kam. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; geriatrische patiŽnten; 67-88 jaar. Meetpretentie: gedragsproblemen ouderen in tehuizen en geriatrie. Schalen: hulpbehoevendheid; agressiviteit; lichamelijks invaliditeit; depressief gedrag; psychische invaliditeit; inactiviteit.
  Annotatie: bew. van: Stockton geriatric rating scale / B. Meer, J.A. Baker. Zorg op schaal / B. vd Werf (1995) [BRUMG:ASN 6114]
  CoTAN: 2000 I: 74-5, II: 710-6 (2A.1); 1992 (2.2)

  Het meten van de algemene gezondheidstoestand met de MOS short-form general health survey (SF-20) : een handleiding (MOS SF-20) / Kempen, G.I.J.M.; Brilman, E.I.; Heyink, J.W.; Ormel, J.. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), Rijksuniversiteit Groningen (RUG), 1995
  Code: C13.Kempen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: algemene gezondheidstoestand; aspecten kwaliteit leven. Schalen: lichamelijk functioneren, rolvervulling, sociaal functioneren, psychische gezondheid, ervaren gezondheid, lichamelijke pijn.
  Annotatie: zie ook: RAND-36 [11.Zee]. Generieke vragenlijsten... (1997) [13.Groot]. Bew. van: The MOS short-form general health survey : reliability and validity in a patient population / A.L. Stewart, R.D. Hays, J.E. Ware. - In: Medical care 26 (1988): 724-35; en: Measuring functioning and well-being : the medical outcome study approach / A.L. Stewart and J.E. Ware (ed.). - Durham [etc.] : Duke University Press, 1992
  CoTAN: 2000 I: 372-3, II: 988-91 (23A.6)

  Het meten van problemen met zelfredzaamheid op verzorgend en huishoudelijk gebied : Groningen activiteiten restrictie schaal : (Groningen activity restriction scale) : een handleiding (GARS) / Kempen, G.I.J.M.; Doeglas, D.M.; Suurmeijer, Th.P.B.M.. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), RUG, 1993
  Code: C13.Kempen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-99 jaar. Meetpretentie: zelfredzaamheid verzorgend en huishoudelijk gebied. Schalen: ADL, HDL.
  CoTAN: 2000 I: 454-5, II: 1103-4 (25.8); 1992 en aanv. (23.26)

  Handleiding bij de vragenlijst voor gezinsproblemen (VGP) / Koot, Hans M.. - Rotterdam : afd. Kinder- en jeugdpsychiatrie, Sophia Kinderziekenhuis, Erasmus Universiteit, 1997
  Code: C13.Koot. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, volwassen en gezinnen; -65 jaar. Meetpretentie: gezinsproblematiek d.m.v. beschrijving probleemgedrag en gezinsfunctioneren. Schalen: gezin: steun/communicatie, opvoeding; gezinsleden: vijandigheid, openheid, uitvoering taken, betrokkenheid, vrijheid, geborgenheid; partner: partnerrelatie; kinderen: problemen met kinderen.
  Annotatie: zie ook: Family assessment device (FAD). GDS [C04.Buurmeijer]. NGT [C13.Oud]
  CoTAN: 2000 I: 670-1, II: 1387-9 (38.6); 1992 en aanv. (38.7)

  Autisme- en verwante stoornissenschaal-revisie : AVZ-R voor zwakzinnigen : handleiding. - sterk herz. en uitgebr. uitg. (AVZ-R 1994) / Kraijer, D.W.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapten; 2-55 jaar. Meetpretentie: autisme en verwante contactstoornissen. Schalen: contact volwassene; contact leeftijds-/niveaugenoten; taal en spraak; overig gedrag.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76, 86. Latere uitgebr. uitg.: 1999 [C13.Kraijer]
  CoTAN: 2000 I: 114-5, II: 753-6 (2B.18); 1992 en aanv. (2.32)

  AVZ-R : Autisme- en verwante stoornissenschaal-Z-revisie : handleiding. - 3e herz. en uitgebr. uitg. (AVZ-R 1999) / Kraijer, D.W.. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 1999
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; (diep-)verstandelijk gehandicapten; 2-70 jaar. Meetpretentie: autisme en verwante contactstoornissen, pervasive developmental disorders (PDD), DSM IV en ICD-10 criteria. Schalen: contact volwassene; contact leeftijds-/niveaugenoten; taal en spraak; overig gedrag.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 76, 86. Eerdere uitg.: 1994 [C13.Kraijer]
  CoTAN: 2000 I: 114-5, II: 753-6 (2B.18); 1992 en aanv. (2.32)

  SGZ : storend gedragsschaal voor zwakzinnigen : handleiding. - 3e, herz. en uitgebr. uitg. [Schaal voor motoriek bij zwakzinnigen] (SGZ/SMZ) / Kraijer, D.W.; Kema, G.N.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapten; 3-65 jaar. Meetpretentie: storend gedrag bij verstandelijk gehandicapten. Schalen: aggressief; verbaal; gemengd.
  Annotatie: zie ook: Algemene psychodiagnostiek I / J. de Zeeuw. - 6e dr. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 189. Titel handleiding: SGZ, SMZ, schalen voor zwakzinnigen
  CoTAN: 2000 I: 100-1, II: 738-40 (2B.5), I: 539 (29.2); 1992 (2.8)

  Schaal voor motoriek bij zwakzinnigen (SMZ) / Kraijer, D.W.; Kema, G.N.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1994
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapten; 3-65 jaar. Meetpretentie: spontane grove motoriek dagelijkse leven, sport en spel. Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: Algemene psychodiagnostiek I / J. de Zeeuw. - 6e dr. Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 184. Zie voor: SGZ [C13.Kraijer]. Titel handleiding: SGZ, SMZ, schalen voor zwakzinnigen
  CoTAN: 2000 I: 101-2, II: 740-1 (2B.6), I: 539 (29.2); 1992 (2.11)

  Sociale redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen : SRZ (SRZ) / Kraijer, D.W.; Kema, G.N.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren, volwassenen; verstandelijk gehandicapten; 4-65 jaar. Meetpretentie: sociale redzaamheid verstandelijk gehandicapten. Schalen: zelfredzaamheid; taalgebruik; taakgerichtheid; sociale gerichtheid.
  Annotatie: zie ook: Algemene psychodiagnostiek I. - 6e dr. Bew. van: Cain-Levine social competency scale / L.F. Cain, S. Levine and F.F. Elzey. - Palo Alto : Consulting Psychologists Press, 1963. Experimentele Ned. vert.: Hendrik van Boeijen-oord, 1966
  CoTAN: 2000 I: 96-7, II: 734-5 (2B.1); 1992 (2.3), versie 1972

  Sociale redzaamheidsschaal voor zwakzinnigen van hoger niveau : handleiding. - 3e, herziene en uitgebreide uitgave (SRZ-P) / Kraijer, D.W.; Kema, G.N.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
  Code: C13.Kraijer. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen zwakbegaafd niveau; 18-65 jaar. Meetpretentie: sociale redzaamheid volwassenen zwakbegaafd niveau, verstandelijk gehandicapten hoog niveau. Schalen: zelfredzaamheid primaire zorg zichzelf; zelfredzaamheid omgang anderen en buitenwereld; verbaal/numeriek.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 180. Algemene psychodiagnostiek I / J. de Zeeuw. - 6e dr.
  CoTAN: 2000 I: 104-5, II: 743-4 (2B.9); 1992 (2.14)

  Interactionele probleem oplossings vragenlijst (IPOV) / Lange, A.. - Deventer : Van Loghum Slaterus, 1983
  Code: C13.Lange. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, (echt)paren; 18-65 jaar. Meetpretentie: probleemoplossend vermogen paren. Schalen: probleemoplossend vermogen.
  CoTAN: 2000 I: 321-2, II: 929-31 (17.4); 1992 (17.5)

  De Ouder-kind interactie vragenlijst (OKIV) / Lange, A.; Blonk, R.; Wiers, R.; Schaar, D. van der. - [S.l. : s.n.], 1997
  Code: C13.Lange. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen; ouders-kinderen; 8-16 jaar. Meetpretentie: verhoudingen ouders en kinderen, opvoedingsrelatie. Schalen: kind-ouder: gezag, acceptatie; ouder-kind.
  Annotatie: adaptatie van: Family assessment measure / Skinner ; e.a. (1983). Overdr. artikel: Kind & adolescent 1997, 18 (1): 15-34
  CoTAN: 2000 I: 333-4, II: 948-50 (17.14); 1992 en aanv. (17.13)

  Maslow need questionnaire : handleiding (MNQ) / Liebrand, W.B.G.; Schram, H.C.; Hoekstra, A.; Huizinga, G.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1977
  Code: C13.Liebrand. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: behoeften werksituatie. Schalen: zelfontplooiing, zelfrespect, respect van anderen, sociale behoeften, zekerheidsbehoeften.
  CoTAN: 2000 I: 173-4, II: 814-5 (10.4); 1992 (10.4)

  Sociale redzaamheidsschaal voor kinderdagverblijfbezoekers (SRK) / Meulen, B.F. van der; Kema, G.N.. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1976
  Code: C13.Meulen. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen; verstandelijk gehandicapten; 3-6 jaar. Meetpretentie: sociale vaardigheid. Schalen: zelfstandigheid; taal en taalgebruik; sociale gerichtheid; angst.
  Annotatie: zie ook: Psychodiagnostiek... [13.Kraijer]: 173
  CoTAN: 2000 I: 97-8, II: 735-6 (2B.2); 1992 (2.4)

  Algemene organisatie beschrijving (AOB) / Mulder, M.; Jong, R.D. de; Koppelaar, L.. - Rotterdam : Stichting Bedrijfskunde, 1977
  Code: C13.Mulder. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: voor leiderschap relevante soorten invloed. Schalen: sanctiemacht, formele macht, referentiemacht, deskundigheidsmacht, overtuigingsgerichtheid, invloed naar boven, invloed buiten eigen systeem, deskundigheid.
  CoTAN: 2000 I: 160 (8.1), I: 642 (36.1); 1992 (8.1)

  Nijmeegse gezinsrelatie test : kinderversie : handleiding (NGT) / Oud, Han; Welzen, Kai ; m.m.v.: Eijsink, Irma; Megens-Broring, Marlies; Smeets, Pierre; Bronswijk, Louise van; Bruyn, Eric de. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1989
  Code: C13.Oud. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, normale intelligentie; 9-12 jaar. Meetpretentie: inzicht gezinsrelaties, ervaring kind medegezinsleden. Schalen: superego binding, affectieve binding, kwetsbaarheid, rechtvaardigheid, erkenning, vertrouwen.
  CoTAN: 2000 I: 328-9, II: 942-4 (17.9); 1992 en aanv. (17.8)

  Multiculturele persoonlijkheidsvragenlijst. Multicultural personality questionnaire (MPV/MPQ) / Oudenhoven-van der Zee, Karen van; Oudenhoven, Jan Pieter van. - Groningen : Rijksuniversiteit Groningen, [1999]
  Code: C13.Oudenhoven. Taal: NL, E. Doelgroep: werknemers in internationale omgeving; 18-65 jaar. Meetpretentie: multiculturele effectiviteit. Schalen: emotionele stabiliteit, flexibiliteit, culturele empathie, sociaal initiatief, openmindedness.
  CoTAN: 2000 I: 133-4, II: 779-80 (3.10); 1992 aanv. (3.10)

  Defense mechanism inventory (DMI) / Passchier, J.. - Rotterdam : Passchier, 1986
  Code: C13.Passchier. Taal: NL, E. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: afweermechanismen. Schalen: agressie tegen anderen, projectie, principalisatie, agressie tegen zelf, reversal.
  Annotatie: bew. van: Defense mechanism inventory / G.C. Gleser, D. Ihilevich (1969)
  CoTAN: 2000 I: 55-6 (1.2); 1992 (1.5)

  Handleiding voor de Verslaving regulatie index Amsterdam (VRIA) / Plomp, H.N.; Hek, H. van der; Vries, J.K. de. - Amsterdam : Instituut voor Sociale Geneeskunde, 1994
  Code: C13.Plomp. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen, (ex)-drugsverslaafden; 18-65 jaar. Meetpretentie: regulatiestatus, vermogen tot zelfredzaamheid. Schalen: medische status; drug- en alcoholgebruik; politie/justitie; sociale relaties; psychologische status; persoonlijke verzorging; omgang met geld/spullen; tijdsbesteding; huisvesting.
  Annotatie: deels afgeleid van: Addiction severity index (ASI)
  CoTAN: 2000 I: 62-3 (1.8); 1992 en aanv. (1.10)

  Vragenlijst organisatiestress : [deel 1] : handleiding voor testafname. Testhandleiding deel II: konstruktie en normering (VOS) / Reiche, H.M.J.K.I.; Dijkhuizen, N. van; Bastelaer, A. van; Beers, W. van. - Nijmegen : Katholieke Universiteit Nijmegen, Stress Research Groep Nijmegen, 1979
  Code: C13.Reiche. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; midden en hoger kader productiebedrijven; 18-65 jaar. Meetpretentie: organisatiestress. Schalen: stressoren; strains; persoonlijkheidskenmerken.
  Annotatie: zie ook: VOS-D [C13.Bergers]. Stressgegevens in de bedrijfsgezondheidszorg (bij VOS-D). Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]. Bew. vragenlijst van French & Caplan
  CoTAN: 2000 I: 125 (3.2) (uitg.1976); 1992 (3.3)

  Utrechtse burnout schaal : voorlopige handleiding (versie december 1995) (UBOS 1995) / Schaufeli, Wilmar. - Utrecht [etc.] : Research School Psychology & Health ; Universiteit Utrecht, sectie Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Organisatie, 1995
  Code: C13.Schaufeli. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; werknemers; 18-65 jaar. Meetpretentie: burnout en werk gerelateerde psychische uitputtingstoestand. Schalen: burnout, uitputting; distantie; competentie.
  Annotatie: zie ook: Aanpassing van de Maslach burnout inventory (MBI-NL) [13.Schaufeli]. MBI-NL-Le [13.Schaufeli]. 'Burnout' : oratie / W. Schaufeli [BCUSP:D3-4/1995 02]. Latere uitg.: 2000 [C13.Schaufeli]
  CoTAN: 2000 I: 163-4. II: 802-3 (8.5)

  Utrechtse burnout schaal : handleiding (UBOS 2000) / Schaufeli, Wilmar; Dierendonck, Dirk van. - Lisse : Swets Test Publishers (STP), 2000
  Code: C13.Schaufeli. Taal: NL. Doelgroep: werknemers in contactuele beroepen, leerkrachten en algemeen; 18-65 jaar. Meetpretentie: burnout, opgebrand zijn. Schalen: emotionele uitputting, mentale distantie, depersonalisatie, competentie (persoonlijke bekwaamheid).
  Annotatie: verbeterde uitg. van experimentele versie 1995 [C13.Schaufeli] en van MBI-NL [13.Schaufeli] en MBI-NL-Le [13.Schaufeli]. Oorspr. uitg.: Maslach burnout inventory / C. Maslach, S.E. Jackson (1986)
  CoTAN: 2000 I: 163-4, II: 802-3 (8.5)

  De vragenlijst sociale en pedagogische situatie : handleiding bij het gebruik van de VSPS versie 4.0 (VSPS 4.0) / Scholte, E.M.; Harting J. (red. ondersteuning). - Delft : Eburon, 1996
  Code: C13.Scholte. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 6-20 jaar. Meetpretentie: inventariseren psychosociale (probleem)situatie jeugdigen bij (jeugd)hulpverlening. Schalen: internaliserend/externaliserend probleemgedrag; persoonlijkheid; gezin: gezinsklimaat, problemen van ouders, begeleiding; schoolomgeving; vrienden/vrije tijd.
  Annotatie: zie ook: Kind & adolescent 1996, 17
  CoTAN: 2000 I: 67-8, II: 703-4 (1.12)

  Amersfoortse testcombinatie (ATC) / Schouten, J.A.M.. - Deventer : Van Loghum Slaterus, 1976
  Code: C13.Schouten. Taal: NL. Doelgroep: jongeren: delinkwente jongeren; 13-20 jaar. Meetpretentie: neurotische depressiviteit, antisociale attitude. Schalen: batterij: Semantische differentiaal; ABV; Thrill-lijst; Beroepenlijst (discrepantie verwachting en ambitie); Porteus Maze test (impulsiviteit); Gevoelsontkenningstest (schuld- en schaamtegevoelens toekennen aan zichzelf of ander).
  CoTAN: 2000 I: 99-100 (2B.4); 1992 (2.7)

  Utrechtse coping lijst : omgaan met problemen : [herziene handleiding 1993] (UCL 1993) / Schreurs, P.J.G.; Willige, G. van de; Brosschot, J.F.; Tellegen, B.; Graus, G.M.H.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1993
  Code: C13.Schreurs. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: copinggedrag bij confrontatie problemen, coping als persoonlijkheidsstijl. Schalen: actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, depressief reactiepatroon, expressie emoties, geruststellende en troostende gedachten.
  Annotatie: eerdere uitg.: 1988 [C13.Schreurs]. Zie ook: UCL-A [C13.Bijstra]. Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]
  CoTAN: 2000 I: 56-7, II: 682-8 (1.3); 1992 en aanv. (1.6)

  Utrechtse coping lijst : omgaan met problemen (UCL 1988) / Schreurs, P.J.G.; Willige, G. van de; Tellegen, B.; Brosschot, J.F.. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1988
  Code: C13.Schreurs. Taal: NL. Doelgroep: jongeren, volwassenen; 15-65 jaar. Meetpretentie: copinggedrag bij confrontatie problemen, coping als persoonlijkheidsstijl. Schalen: actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, depressief reactiepatroon, expressie emoties, geruststellende en troostende gedachten.
  Annotatie: Latere uitg.: 1993 [C13.Schreurs]. Zie ook: UCL-A [C13.Bijstra]. Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]
  CoTAN: 2000 I: 56-7, II: 682-8 (1.3); 1992 en aanv. (1.6)

  Het meten van de sociale steun met de sociale steunlijst - interacties (SSL-I) en sociale steunlijst - discrepanties (SSL-D) : een handleiding (SSL-I/SSL-D) / Sonderen, Eric van. - Groningen : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), Rijksuniversiteit Groningen, 1993
  Code: C13.Sonderen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-84 jaar. Meetpretentie: sociale steun. Schalen: alledaagse emotionele en instrumentele interacties, emotionele & informatieve ondersteuning, waarderingssteun, social companionship.
  CoTAN: 2000 I: 332-3, II: 947-8 (17.13); 1992 en aanv. (17.11)

  Vragenlijst meegemaakte gebeurtenissen : herziene handleiding (VMG) / Veerman, J.W.; Brink, L.T. ten; Horst, H. van der; Koedoot, P.. - Amsterdam : Paedologisch Instituut, afd. Evaluatief-epidemiologisch Onderzoek, 1993
  Code: C13.Veerman. Taal: NL. Doelgroep: kleuters, kinderen, jongeren; 3-17 jaar. Meetpretentie: aspecten opvoedingsomgeving, life events. Schalen: - .
  CoTAN: 2000 I: 61-2, II: 696-8 (1.7); 1992 en aanv. (1.9)

  Handleiding VBBA : onderzoek naar de beleving van psychoscoiale arbeidsbelasting en werkstress met behulp van de Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid. Als je zeker wilt weten wat je meetÖ : werkdruk en werkstress meten? (VBBA) / Veldhoven, M. van; Meijman, T.F.; Broersen, J.P.J.; Fortuin, R.J.. - Amsterdam : SKB, 1994
  Code: C13.Veldhoven. Taal: NL. Doelgroep: werknemers; 18-65 jaar. Meetpretentie: werkdruk, werkstress, psychosociale arbeidsbelasting en specifieke gevolgen daarvan. Schalen: taakeisen, veelzijdigheid, regelmogelijkheden, sociaal-organisatorisch, arbeidsvoorwaarden, welbevinden, spanning.
  Annotatie: zie ook: Meetinstrumenten... (1995) [09.Evers]: 99-103
  CoTAN: 2000 I: 14 (8.6), I: 649-50, II: 1370-3 (36.10)

  Gedragsbeoordelingsinstrument (GBI) / Vermeul-van Mullem, A.W.. - Groningen : Tjeenk Willink, 1975
  Code: C13.Vermeul. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; jongens LBO-niveau; 9-20 jaar. Meetpretentie: sociaal probleemgedrag, ondersteuning diagnostische en interactieprocessen. Schalen: - .
  Annotatie: gebaseerd op: Bristol social adjustment guides (BSAG) / D.H. Stott (1963)
  CoTAN: 2000 I: 98-9, II: 737-8 (2B.3); 1992 (2.6)

  Sociale interpretatie test : verbale interpretatie van een alledaags gebeuren (SIT) / Vijftigschild, W.; Berger, H.J.Chr.; Spaendonck, J.A.S. van. - Amsterdam : Swets & Zeitlinger, 1969
  Code: C13.Vijftigschild. Taal: NL. Doelgroep: kinderen, jongeren; 7-16 jaar. Meetpretentie: openstellen alledaagse situaties, aspect sociale intelligentie. Schalen: interpretatie alledaagse situaties.
  Annotatie: bew. van: Chapin social insight test (1968) [11.Stuart]. Gebaseerd op: Le developpement de l'intelligence chez les enfants / A. Binet en Th. Simon. - In: L'annee Psych. - Paris 14 (1908): 1-94
  CoTAN: 2000 I: 340, II: 952-4 (19.1), I: 505 (27.12); 1992 en aanv. (19.1)

  Alledaagse problemen lijst (APL) / Vingerhoets, A.J.J.M.; Tilburg, M.A.L. van. - Lisse : Swets Test Services (STS), 1994
  Code: C13.Vingerhoet. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 16-65 jaar. Meetpretentie: frequentie en ernst alledaagse problemen (life-events, stressoren). Schalen: afhankelijk/onafhankelijk; 3 scores: frequentie, intensiteit, totaal.
  Annotatie: gebaseerd op: Comparison of two modes of stress measurement : daily hassles and uplifts versus major life events / A.D. Kanner, J.C. Coyne, C. Schaeffer and R.S. Lazarus. - In: J. of behavioral med. 4 (1981): 1-39
  CoTAN: 2000 I: 63-4, II: 698-700 (1.9); 1992 en aanv. (1.11)

  Checklist interpersoonlijk pijngedrag (CHIP) / Vlaeyen, J.W.S.; Pernot, D.F.M.; Kole-Snijders, A.M.J.; Schuerman, J.A.; Eek, H. van; Groenman, N.H.. - Hoensbroek : Instituut voor Revalidatievraagstukken (IRV), 1995
  Code: C13.Vlaeyen. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; patiŽnten in klinische setting; 18-65 jaar. Meetpretentie: chronisch pijngedrag. Schalen: gestoorde mobiliteit; verbale klachten; niet-verbale klachten; zenuwachtigheid; depressiviteit.
  CoTAN: 2000 I: 112-3, II: 749-51 (2B.16), I: 397 (23B.8); 1992 (23.9)

  Measuring functional health status with the COOP/WONCA charts : a manual (COOP/WONCA) / Weel, C. van; KŲnig-Zalm, C.; Touw-Otten, F.W.M.M.; Duijn, N.P. van; Meyboom-de Jong, B.. - Groningen [etc.] : Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCGv), RUG [etc.], 1995
  Code: C13.Weel. Taal: NL, E, D, F. Doelgroep: volwassenen; 18-99 jaar. Meetpretentie: functionele gezondheidstoestand. Schalen: fysieke fitness; gevoelens; dagelijkse activiteiten; sociale activiteiten; verandering in gezondheid; algemene gezondheidstoestand.
  Annotatie: vert. van de door de WONCA gereviseerde Darmouth COOP Functional health assessment charts / E.C. Nelson e.a. (1989). Zie ook: Huisarts wet. 1995: 139-44. Ned. t. geneesk. 1990: 1039-43. Het meten van de gezondheidstoestand I (1993). Functional status assessment... (1992). Generieke vragenlijsten... (1997) [13.Groot]
  CoTAN: 2000 I: 374-5, II: 991-3 (23A.7)

  Beschut wonen schaal (BWS) / Wennink, H.J.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1987
  Code: C13.Wennink. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; chronisch psychiatrische patiŽnten; 25-65 jaar. Meetpretentie: activiteitenpatroon, terugtrekgedrag. Schalen: typen activiteiten: zelfredzame; ondernemende; huishoudelijke; sociale.
  Annotatie: zie ook: Zorg op schaal / B. vd Werf (1995) [BRUMG:ASN6114]
  CoTAN: 2000 I: 107 (2B.11); 1992 (2.21)

  Zorg evaluatie score (ZES) / Wijngaarden, B. van; Wennink, J.. - Lisse : Swets & Zeitlinger, 1988
  Code: C13.Wijngaarden. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; patiŽnten/bewoners diverse inrichtingen/woonprojecten; 18-65 jaar. Meetpretentie: tevredenheid huisvesting, ontvangen zorg. Schalen: kenmerken voorziening: ligging t.o.v. inrichting; schaal van wonen; mate privacy; mate zelfstandigheid; aard relaties tussen bewoners; intensiteit begeleiding.
  CoTAN: 2000 I: 111-2 (2B.15); 1992 (2.27)

  Willems sociale angst lijst (SA) / Willems, L.F.M.. - Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, Psychologisch Laboratorium, 1972
  Code: C13.Willems. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: sociale angst. Schalen: - .
  Annotatie: zie ook: Gestruktureerde therapiekursus [11.Velden]
  CoTAN: 2000 I: 356, II: 964-6 (21.1), I: 577 (32.4); 1992 (21.1)

  Sociale angstschaal (SAS/SA-schaal) / Willems, L.F.M.; Tuender-de Haan, H.A.; Defares, P.B.. - [S.l.] : Nederlands Tijdschrift voor Psychologie, 1973
  Code: C13.Willems. Taal: NL. Doelgroep: volwassenen; 18-65 jaar. Meetpretentie: sociale angst als dispositie. Schalen: sociale interactiesituaties, beoordelingssituaties, nieuwe en onverwachte situaties, gezelligheids- en informele contactsituaties.
  Annotatie: zie ook: Ned. t. psych. 1973, 28: 415-22
  CoTAN: 2000 I: 356, II: 964-6 (21.1), I: 577 (32.4); 1992 (21.1)