Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

DSM-IV criteria voor stoornis van Rett (01.34)

Hoofdcategorie: Stoornissen die meestal voor het eerst op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie
gediagnosticeerd worden.

Subcategorie: Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

299.80 Stoornis van Rett (Rett's Disorder)

A. Alle volgende:

(1) duidelijk normale prenatale en perinatale ontwikkeling
(2) duidelijk normale psychomotorische ontwikkeling gedurende de eerste vijf maanden na de geboorte
(3) normale schedelomvang bij de geboorte

B. Begin van alle volgende, na de periode van normale ontwikkeling:

(1) afname van de schedelgroei tussen de leeftijd van vijf maanden en 48 maanden
(2) verlies van eerder verworven doelgerichte handvaardigheden tussen de leeftijd van vijf maanden en dertig maanden met de hierop volgende ontwikkeling van stereotiepe handbewegingen (bijvoorbeeld handen wringen of handenwassen)
(3) verlies van sociale betrokkenheid vroeg in het beloop (hoewel sociale interactie zich later wel ontwikkelt)
(4) optreden van een slechte coördinatie van het lopen of de bewegingen van de romp
(5) ernstige beperkingen in de ontwikkeling van de expressieve en receptieve taal met ernstige psychomotorische achterstand
 

 

Home ] Up ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017