Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

DSM IV Diagnostische Criteria voor Autisme

Diagnostische Criteria voor 299.00 Autistische Stoornis
[het volgende is afkomstig uit het Diagnostisch en Statistisch handboek van Psychische Stoornissen: DSM IV] 

 1. Tenminste zes (of meer) items van (A), (B), en (C), met minstens twee van (A), en een van (B) en (C) 
  1. kwalitatieve tekortkomingen in sociale wisselwerking zoals blijkt uit tenminste twee van de volgende: 
   1. opvallende tekortkomingen in het gebruik van meerdere non-verbale gedragingen zoals oogcontact, gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, en mimiek(welke sociale wisselwerking regelt) 
   2. tekortkoming in het ontwikkelen van vriendschappen met leeftijdsgenoten in overeenstemming met het ontwikkelingsniveau 
   3. een gebrek in het spontaan delen van plezier,interesses, of prestaties met andere mensen, (bv., door een tekortkoming in het verduidelijken van interesses naar anderen mensen) 
   4. Een gebrek in sociale of emotionele wederkerigheid(bijv. doet niet actief mee aan eenvoudige spelletjes die men alleen moet doen; betrekt andere kinderen uitsluitend als "mechanisch hulpstuk" bij spelletjes) 
  2. Kwalitatieve tekortkomingen in communicatie zoals blijkt uit minstens een van de volgende: 
   1. vertraging in, of een totaal gebrek aan, de ontwikkeling van de gesproken taal (welke niet gevolgd wordt door een poging dit te compenseren door alternatieve mogelijkheden van communicatie, zoals gebaren of mimiek) 
   2. bij individuen met goede spreekvaardigheid, opvallende tekortkomingen in het starten of onderhouden van een gesprek met anderen. 
   3. stereotype of herhaald gebruik van taal of eigenaardig taalgebruik 
   4. een gebrek in gevarieerd, spontaan fantasiespel of sociaal imitatiegedrag overeenkomstig het ontwikkelingsniveau 
  3. opvallend beperkt en stereotype gedragspatroon, interesses en gedragingen, zoals blijkt uit minstens twee van de volgende: 
   1. overdreven in beslaggenomen zijn door een of meer stereotiepe en beperkte interessegebieden, welke abnormaal zijn in intensiteit of concentratie 
   2. blijkbaar onverzettelijk ten opzichte van specifieke, niet functionele handelingen of rituelen
   3. stereotype en repeterende lichaamsbewegingen (zoals handflappen of draaien met de handen, of complexe bewegingen van het hele lichaam) 
   4. hardnekkige preoccupatie met gedeeltes van objecten 
 2. vertragingen of abnormaal functioneren in ten minste een van de volgende gebieden, binnen de eerste drie levensjaren: 
  1. sociale interactie 
  2. sociaal taalgebruik 
  3. imitatie- of fantasiespel 
 3. de stoornis kan niet verklaard worden als Rett's syndroom of Childhood Disintegrative Disorder 

Bron: handboek DSM IV 1995 Swets Zeitlinger

PDD-NOS Autisme vragenlijst samengesteld door:

Drs. José de Pauw-Voets, orthopedagoge
Email : jpm.voets@orthopedagogiek.com
Website : www.orthopedagogiek.com
 
Wie kunnen de autisme vragenlijsten bestellen?
Let op: Deze vragenlijst stelt géén diagnose. Een diagnose is voorbehouden aan een team van deskundigen (Orthopedagoog, psycholoog en psychiater)
De vragenlijst geeft alleen kenmerken weer van PDD-NOS volgens de DSM IV.
 
Bestellen:
 
Alle observatielijsten zijn voorzien van een handscoringsprofiel en korte handleiding.
U dient de lijst eerst aan te vragen via een email: jpm.voets@orthopedagogiek.com
U betaalt eenmalig Euro 37,50 dat u kunt overmaken op 18.19.14.395 t.a.v. J. de Pauw
Omschrijving: PDD-NOS observatielijst
Daarna krijgt u een inlognummer om het bestand te openen
U kunt het vervolgens via de website downloaden als docx. bestand (Word 2007)

 PDD-NOS vragenlijst bestellen (niet gratis). Downloaden

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017