Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

PDD-NOS Handelingsvoorstellen
 • De omgeving aanpassen en voorspelbaar maken door regelmaat.
 • "spannende" situaties voorbereiden.
 • Veel verbaliseren, met name begrippen.
 • Moeilijke sociale situaties voorbereiden.
 • Het kind "ontsnappingsstrategieŽn" voor moeilijke situaties aanleren.
 • Instructie "stap voor stap" geven.
 • Gedrag regulieren door bij het eerste teken dat het mis is corrigeren en een andere vorm van afreageren kiezen.
 • Bij corrigeren niet al te veel woorden gebruiken. Het kind probeert met woorden grip te krijgen op een situatie, maar daardoor lost het zijn problemen niet op.
 • Sociale doelen niet te hoog stellen. Veel herhalen, kleine stapjes.
 • Duidelijke grenzen stellen. Claimend gedrag is kenmerkend. Negatief gedrag meteen corrigeren en positief gedrag meteen belonen met een materiŽle versterker.
 • Een neutrale, zakelijke benadering.                .
 • Een veilige, voorspelbare leef-/leeromgeving
 • Preventief ingrijpen, voor het kind vervalt in rigide gedrag of paniek.
 • Je niet laten irriteren. Gedragsproblemen komen voort uit onmacht.
 • Simpele en duidelijke taal gebruiken, geen beeldspraak en grapjes.
 • Het kind verbaal niet overvragen.
 • Gebruik maken van de goede visuele waarneming (pictogrammen, visualiseren).

Mogelijke prognose:

 •  Deze kinderen kunnen alleen functioneren als hun omgeving wordt aangepast.
 • De mate van de problemen die zich voor kunnen doen is afhankelijk van de ontwikkeling van de rechterhersenhelft en dus persoonlijk verschillend.
 • Doordat deze kinderen verbaal heel sterk overkomen wordt het probleem lang niet altijd onderkend.

 

 

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017