Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

 

PDD NOS
 
Kinderen met PDD NOS vertonen typische kenmerken:
 • Een zeer egocentrische houding
 • Taalgebruik letterlijk opvatten
 • Weinig gevoel voor tijd
 • Sociale situaties niet begrijpen en niet overzien
 • Frustratie uiten door te schelden
 • Dwangmatig spelen van computerspelletjes en/of tekenfilms kijken
Kinderen met een PDD NOS missen de natuurlijke gelaagdheid binnen hun persoonlijkheid. Hierdoor kunnen ze onvoldoende onderscheid maken tussen de intensiteit waarmee contacten worden beleefd. Zo wordt ieder contact potentieel  kwetsend en is zelfreflectie vrijwel onmogelijk. Kritiek doet als het ware pijn. Leren door middel van ervaring wordt zo bemoeilijkt en oorzaak gevolg relaties worden nauwelijks gelegd.

Opvoedkundig is het volgende van belang:
 
Regelmaat zorgt er voor dat een kind met PDD NOS kan voorspellen wat er gaat gebeuren

 • Eikpunten op de dag
 • Volgorde van handelen benadrukken
 • Abrupte veranderingen vermijden
Visuele informatie wordt beter verwerkt dan auditieve informatie
 • Dagkalender
 • Bordgebruik
 • Stencils
Gevoelens en gebaren worden niet geduid binnen de communicatie
 • Zorg voor weloverwogen en rustig taalgebruik
 • Vermijd heftige emotie (boosheid lucht misschien op, maar helpt niet)
 • Vat een complete boodschap in taal, ga niet uit van ondersteuning door middel van gebaren
Overzicht geeft een gevoel van veiligheid
 • In de klas graag een plaats waar men overzicht heeft
 • Eigen plaatsje aan de rand van een schoolplein
 • Keeper, tikker of scheidsrechter tijdens spel
 • Vooraan of achteraan een rij lopen
Uitleg over gedrag helpt niet, wel terug grijpen op regelmaat of gezag
 • Kort aangeven wat wel en niet, waarom doet er niet toe
 • Maak duidelijk WIE zaken bepaalt
 • Blijf vasthouden aan eens gestelde grenzen, onderhandel zo min mogelijk
Een PDD NOS kind is eerlijk en maakt geen grapjes
 • Ga uit van onvermogen. Niet van onwil of brutaliteit
 • Strategisch liegen kan dit kind niet, wel situaties ontkennen
 • Confronteren en uitpraten helpt niet, wel situaties voorkomen

Bron: http://www.doc.nl/index.php/id_pagina/8125/pdd-nos.html (Instituut voor orthopedagogiek)

 

Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright 1998-2018
Last modified: 16 december 2017