ODD

ODD (OPPOSITIONAL DEFIANT DISORDER

Definitie: ODD is een stoornis die wordt gekenmerkt door twee verschillende problemen. Dit zijn agressiviteit en de neiging om anderen opzettelijk lastig te vallen en te irriteren.  

DSM-IV noemt het een patroon van negatief, vijandig en dwars gedrag dat zich langer dan vier maanden voordoet en waarbij vier of meer van de onderstaande symptomen worden waargenomen:

Wanneer kinderen onder de vier jaar erg sterk op anderen reageren, moeilijk kunnen worden getroost en een hoge motorische activiteit hebben, kunnen dit aanwijzingen zijn voor het ontstaan van ODD. Huwelijksproblemen en inconsistent opvoeden kunnen ook mede van invloed zijn op de stoornis.

Een extra probleem van ODD is dat het zelden als enige stoornis wordt aangetroffen bij kinderen. Vaak wordt ook ADHD of een depressie vastgesteld. Een duidelijk verschil tussen ODD en ADHD is ook lastig vast te stellen. ODD wordt gekenmerkt door opzet en agressiviteit, terwijl ADHD wordt gekenmerkt door impulsiviteit. Dus is ODD lastiger om mee om te gaan en te accepteren. ODD kan op latere leeftijd overgaan in een gedrags-stoornis (Conduct Disorder).

Omdat kinderen met ODD ‘gemeen’ zijn, krijgen vaak andere gezinsleden de schuld. Ze maken anderen (zeer geloofwaardig) wijs dat ze slecht behandeld worden door ouders, leraren of broertjes en zusjes. Men dient hier op te reageren door onderling af te spreken dat zo’n kind nooit geloofd wordt indien het iets over een ander zegt.  

Probeert nooit boos te worden, te schelden, te slaan. Dat is immers het uiteindelijke doel van een kind met ODD. Het heeft simpelweg plezier in het irriteren van anderen.

Stel samen regels op met een belonings- en strafsysteem. Bijvoorbeeld een dag niet geklierd dan wat later naar bed. Een regel overtreden betekent eerder naar bed en een dag geen televisie of computer.

En heel belangrijk: iedere volwassene dient op dezelfde wijze te reageren op irritant gedrag van het kind.