Website Intelligentietesten

 Aanvraagformulier intelligentietest (capaciteitenonderzoek)

De website wordt in zijn geheel vernieuwd in de maanden December 2017 en Januari 2018
 

Dyslexie
Dyscalculie
Dyspraxie
NLD

 

Onder leerstoornissen vallen 3 categorieŽn:
  • Leesstoornissen
  • Taalstoornissen
  • Rekenstoornissen

Dyslexie wordt apart vernoemd, maar is nauw verwant met de taalstoornissen.

Er is sprake van een vorm van dyslexie als bij een normale intelligentie een kind toch in ernstige mate lees- en spellingszwak blijkt te zijn.

Een kind met een zwakke intelligentie, die lees- en spellings zwak is rekent men niet tot de dyslectische kinderen, maar onder zwak begaafde kinderen.

De Wisc III-2002 en de DST (Dyslexie screeningstest) en CELF (taalonderzoek) geven o.a. een mogelijke indicatie voor dyslexie.

 

Home ] Dyslexie ] Dyscalculie ] Dyspraxie ] NLD ]
Send mail to ds.brouns@intelligentietesten.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 1998-2018
Last modified: 16 december 2017