Welkom op de informatieve orthopedagogiek website

Als orthopedagoog test ik kinderen op intelligentie en capaciteiten, adviseer ik de ouders en leerkrachten in geval van leer-, gedrags en opvoedingsproblemen. Onafhankelijk adviseren in schoolkeuze m.b.t. het vervolgonderwijs behoort tot mijn taak.

Bureau voor leerstoornissen (wie zijn wij?)
Drs. J.P.M. Voets, orthopedagoog met specialisatie leerstoornissen en HIQ (Hoge Intelligentie) onderzoek.
Braspenninglaan 134  5237 NR 's-Hertogenbosch NL
email adres: jpm.voets@orthopedagogiek.com & Tel: 073-6417222 & b.g.g. 06-52666807
 
Aanvraagformulier: downloaden
 
Wanneer telefonisch contact?
De meeste informatie voor uw vragen staat op mijn  website: www.orthopedagogiek.com 
Wilt u bellen, dan graag tussen vanaf 9 uur. Soms kan ik niet antwoorden wegens werkzaamheden. U kunt mij dan emailen of later bellen.
Ik wil ook graag weten wie er belt, dus anonieme telefoontjes (afgeschermde nummers) worden niet beantwoord.
 
Wat kan het Bureau voor leerstoornissen voor u betekenen?
Mijn bureau is op de eerste plaats gericht op het onafhankelijk diagnosticeren van leerproblemen en het vaststellen van de leercapaciteiten & Hoog intelligentieonderzoek. Daarbij geef ik een onafhankelijk advies, indien gevraagd m.b.t. het vervolgonderwijs.
Kinderen en volwassenen worden individueel getest op het gebied van intelligentie, leerstoornissen, leervorderingen, hoogbegaafdheid en persoonlijkheid. Dit is mijn specialiteit en hiervoor ben ik bevoegd door mijn studies (H.B.O. & universiteit & post-doctorale nascholingen op het gebied van dyslexie & intelligentietesten)
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als vaste orthopedagoog (sinds 1986) in dienst van het Helicon College in 's-Hertogenbosch en lerares Nederlands (sinds 1970) basis- en voortgezet onderwijs.
 
Doelgroepen
 
1. Kinderen in de leeftijdsgroep van: 4 t/m 16 jaar
2. Adolescenten & Volwassenen: vanaf 17 jaar
Contact opnemen
 
Het aanvraagformulier meesturen en u krijgt dan van mij een definitieve prijsopgave met een testovereenkomst. (ik ben niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen)
Een mailtje mag ook, maar wél met uw telefoon, naam en adresgegevens.
 
email adres: jpm.voets@orthopedagogiek.com 
 
Testomgeving
Welke intelligentietesten kunnen worden afgenomen?
1. De WISC III 2002 NL (vanaf 6 jaar t/m 16 jaar)
2. De RAKIT (vanaf 4 jaar en 2 maanden t/m 11 jaar en 2 maanden)
3. De SON (vanaf 5 1/2 jaar t/m 17 jaar)
4. De WPPSI III (voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden*)
5. De WAIS (vanaf 16 jaar t/m 85 jaar)
6. De RAVEN SPM (vanaf 5 1/2 jaar)
De NDT en de GIVO kunnen desgewenst ook worden afgenomen
* De WPPSI III NL is inmiddels door de COTAN beoordeeld met 12 punten. Mijn voorkeur gaat echter uit naar de RAKIT.
 
Duur van de test
De testsessie begint 's-morgens om 9.00 uur (of na overleg) en afhankelijk van de afgenomen testen en de leeftijd van het kind, zijn we om 15.00 klaar met alle onderdelen.
De testsessie en de (concept)rapportage kunnen in principe in één dag gereed zijn. Wij (man en vrouw) werken er samen hard aan om dezelfde dag de resultaten met u te kunnen doornemen middels testuitslagen.
Daarna maken we een (concept) testrapport. Dit rapport wordt per email nagestuurd. (binnen 48 uur)
 
Kosten
De kosten van een testsessie kunt u aanvragen via een email of met het aanvraagformulier
 
Vergoeding
Intelligentieonderzoek, schoolpsychologische zorg en neurofeedback worden niet vergoed. Dit geldt ook voor psychoanalyse gestart op of na 23 maart 2010.
 
Remediale begeleiding Den Bosch e.o. www.deleerlink.nl